Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3056 (15 / maig / 2021)

Anònim. Llibre de sorts

Publicació de la fitxa: 2019-05-10
Darrera modificació: 2019-05-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Llibre de sorts
Altres títols:«Libre de sorts»
«Libre de sortejar»
Llengua:Català
Occità
Data:estimada - s. XIII ex. - XIV in.
Lloc:Barcelona?
Notes sobre la datació:Segons Carreras (1901-1902: 325 i 329), el ms. era "del segle XIII", però va datar la llengua (en realitat, la scripta) "á mitjans del segle XIII" (330) i el paper "en la primera meytat del segle XIII" (331). Sembla més raonable situar obra i ms. en la transició del s. XIII al XIV o, fins i tot, en la primera meitat del s. XIV, segurament no més ençà (el paper no tenia filigrana).
Estat de l'obra:perduda
Forma:vers
Gènere:Llibre de sorts
Tractat de geomància
Matèries:Màgia - Endevinació
Jocs

Contingut

Consistència:completa
Conservació:fragmentària
Especificacions:El ms. únic que el conservava, editat per Carreras 1901-1902, era àpode: no contenia els capítols 15-20.

Íncipit

Taula de capítols:«.I. D'armes. — Vay al caveler. .II. D'amors. — Vay al ruciyol... --- ... .XIX. De tristea. — Vay al mulàs. .XX. D'esperance. — Vay al breton» (ms.)
«D'armes. — Vay a l'om...» (at. 1390)
«D'armes. — Vay en cavaller...» (at. 1410)
Íncipit text:«Cavaler. — .I. De perea aver parlat | si no liuro'l malvestat...» (ms.)

Èxplicit

Èxplicit del text:«... .X. Esta dona aurà .I. fil | mas soferà un pauch de peril [...]» (ms. àpode)
«... e totstemps ne serets presat» (at. 1410)

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
[En cusiva la part no conservada, segons la taula inicial:] (1) «Cavaler»; (2) «Rosinyol»; (3) «Corp»; (4) «Bori[...]» (a la taula «urinal»); (5) «Nudrisa»; (6) «Ca»; (7) «Irunda»; (8) «Mercader»; (9) «Layró»; (10) «Ayel»; (11) «Laó»; (12) «Cugul»; (13) «Tortra»; (14) «Pelagrí»; (15) «Felcó»; (16) «Esgleya»; (17) «Volp»; (18) «Gila»; (19) «Mulàs»; (20) «Breton».

Altres persones relacionades

Posseïdor:Llull, Joan (m. 1390)
Llull, Romeu (m. 1410)

Sinopsi

Sinopsi:Llibre que descriu les instruccions d'un joc d'entreteniment cortesà que consistia en tirar la "sort", habitualment amb daus o naips, i interrelacionar així, sobre unes determinades taules, preguntes i respostes sobre l'amor, la fortuna, la salut, la descendència, la supervivència, etc. El gènere és una variant dels tractats de geomància.
Públic/intenció:Extrauniversitaris

Transmissió

Manuscrits:Fragmentària - Barcelona - ACB - perdut [geomància] - ff. Ir-VIIIv
Atestacions documentals:
  1. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm., ff. 1r-35v – 30 desembre 1390 – ítem 13
  2. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 345, núm. 2 – 2 agost 1410 – ítem 4

Bibliografia

Edicions:Carreras i Candi (1901-1902), "Un llibre de geomancia popular ...", pp. 331-338 - A partir d'un ms. àpode avui perdut
Bibliografia:Cardoner i Planas (1959), "La geomancia y el antiguo arte de ...", p. 317
Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 222
Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., doc. 30, núm. 2 (inventari de 1410)
Charmasson (1980), Recherches sur une technique ..., p. 222
Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 395, núm. 13 (inventari de 1390)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 43, núm. 4 (inventari de 1410)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 221

Bibliografia contextual citada:
Bolte (1903), "Zur Geschichte der Losbücher"
Charmasson (1980), Recherches sur une technique ...
Navarro Durán (1984), "La edición de los libros de ..."
Navarro Durán (1987), Libro de las suertes
Cacho (1996), "Dos manuscritos de libros de ..."
Montero Cartelle - Alonso Guardo (2004), Los 'libros de suertes' ...
Bernard (2007), Compter, dire et figurer ...
Los libros de suertes (exposició de la Biblioteca de Lletres de la UB)

Observacions

Aquest llibre de sorts en català va circular entre la burgesia de Barcelona durant la transició del segle XIV al XV. L'íncipit del document de 1410 (al de 1390 hi ha d'haver un error: vegeu-ne els registres) es correspon amb el del llibre de sorts fragmentari publicat per Carreras (1901-1902), actualment perdut. Aquest llibre de sorts, sense títol ni nom d'autor, ni tampoc cap pròleg explicatiu (el començament, reproduït als inventaris, correspon a l'inici de la taula dels capítols), no sembla identificable amb cap dels coneguts (Charmasson 1980). Era un text en vers, escrit en l'occità fortament catalanitzat propi de la lírica catalana de l'època, que constava de vint capítols, dels quals tan sols es conservaven, quan fou donat a conèixer, els catorze primers. Cada capítol contenia vint rodolins numerats que constituïen les respostes a la sort, la qual aparentment es llançava amb daus. El text feia referència “a guarició de malalts, retorn d'absents, guanyar pleyts, batalles o empreses mercantívols, llibertat de presoners, haver pobresa o riquesa, etc.” (Carreras 1901-1902). Per a la datació d'aquest manuscrit, vegeu Notes sobre la datació. Possiblement, traduït del llatí.

Per a la circulació d'obres de geomància a Barcelona des de l'últim quart del s. XIII, vegeu Anònim, Tractat de geomància (referències genèriques) i Anònim, Llibre d'art de geomància. El llibre de sorts que Cardoner (1959: 317) té per català al ms. BnF Lat. 7420A és en occità (Bernard 2007 i altra bibliografia de l'autora).

A València, c. 1515, es va traduir al castellà i imprimir un llibre de sorts en italià (Lorenzo Spirito Gualtieri, Libro delle sorti o Libro della ventura, Perugia, 1482): Libro del juego de las suertes, València, Jorge Costilla, 1515 i Joan Jofre, 1528, reimpr. 1534. En el mateix segle també s'elaboraren altres obres del gènere en castellà. La Inquisició prohibí el gènere del “libro de suertes, en cualquiera lengua” (Navarro 1984: 362-363; Cacho 1996, amb breu repàs del gènere; repàs del gènere a Bolte 1903, Charmasson 1980: 222, Navarro 1987 i Montero 2004).