Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3159 (25 / octubre / 2021)

Dastin, John (c. 1293 – ante 1386). Libel de les set proposicions sobre la composició de la pedra filosofal [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Dastin, John (c. 1293 – ante 1386). Rosarius abbreviatus [Llatí]

Publicació de la fitxa: 2020-10-25
Darrera modificació: 2020-10-26
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Dastin, John (c. 1293 – ante 1386)
Títol regularitzat:Libel de les set proposicions sobre la composició de la pedra filosofal
Altres títols:«De la compositió de la pedra philo<so>phal, com e de qual matèria se fa»
«Libellus septem propositionum Arnaldi de Villanova super compositione lapidis philosophorum»
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - ss. XIV-XV
Notes sobre la datació:La traducció no sembla anterior a finals del s. XIV. Es conserva en un únic manuscrit copiat a Nàpols pel cal·lígraf i impressor Arnau de Brussel·les (fl. 1472 – 1492) entre 1473-1490.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Compendi d'alquímia
Matèries:Alquímia

Contingut

Consistència:completa
Conservació:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«De la compositió de la pedra philo<so>phal, com e de qual matèria se fa, segons mestre Arnau de Vilanova».
Íncipit del pròleg:«Lo prohemi. — En testimoni és a mi Déu, al qual yo no ment, que en aquestes .VII. propositions són los artificis de la alkímia...»
Íncipit text:«La prima propositió: De resolutione corporis magnesie in aquam seu argentum vivum. — La solutió del cors és fundament de l'art. E açò és la primera paraula de aquesta obra e, per amor de açò, lo primer grau de la propositió és reductió del cors en aygua...»

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:«... E axí finiç lo prohemi e segueixen les .VII. propositions».
Èxplicit del text:«... E aquest<s> dos realment e essensialment en lo dessús dit vinagre són contenguts. E per açò qui ha orellas, que oya, e qui ha ulls, que vega la pedra en les .VII. proposicions dessús dites ésser contenguda. E loam Déus gloriós per infinita secula seculorum. Amen».
Colofó:«Explicit Libellus septem propositionum Arnaldi de Villanova super compositione lapidis philosophorum».

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
(1) «Lo prohemi»; (2) «La prima propositió: De resolutione corporis magnesie in aquam seu argentum vivum»; (3) «La segona preparatió o propositió: De reductione aque in terram seu corpus»; (4) «La terça propositió: De ceratione terre cum aqua et igne seu calore»; (5) «La quarta propositió: De gratificatione nature cum natura et sublimatione»; (6) «La quinta propositió: Quod in lapide sunt spiritus, corpus et anima»; (7) «La sisena propositió: De transmutatione colorum lapidis»; (8) «La settena propositió: De reductione fixi in volatile et volatilis in fixum et fusione ipsius»; i (9) «Conclusió de les propositions: Quod tota ars et scientia lapidis philosophorum consistit in prescriptis septem propositionibus et ita iurat».

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Autor

Altres persones relacionades

Autor apòcrif:Pseudo-Arnau de Vilanova

Sinopsi

Sinopsi:Traducció catalana del Rosarius abbreviatus de John Dastin, en la qual l'obra és atribuïda a Arnau de Vilanova, d'acord, segurament, amb el manuscrit llatí de procedència. El text consta d'un «Prohemi», en el qual s'exposen els objectius de l'obra, i de set breus capítols, els títols dels quals són en llatí, que introdueixen les «propositions» o «preparations» alquímiques no sense certs tocs de misticime, i finalment d'una «Conclusió de les propositions», que es resumeix en la seva rúbrica, també en llatí: «Quod tota ars et scientia lapidis philosophorum consistit in prescriptis septem propositionibus et ita iurat».
Públic/intenció:Alquimistes

Transmissió

Manuscrits:Completa - Bethlehem - Lehigh - Special Collections - Lehigh Codex 10 - ff. 129va-131vb

Bibliografia

Bibliografia:Wilson (1936), "An alchemical manuscript by ...", p. 368, núm. 20
Pereira (1999), "Alchemy and the use of vernacular ...", pp. 351-352
Pereira - Spaggiari (1999), Il Testamentum alchemico ..., p. xxiii
Cifuentes i Comamala (2004-2005), "Les obres alquímiques ...", pp. 134-136
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 244 i 444