Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3167 (28 / octubre / 2021)

Pseudo-Arnau de Vilanova. Llibre del gran magisteri de les preparacions i regiment de la pedra filosofal. Traductor: Anònim

Publicació de la fitxa: 2017-09-04
Darrera modificació: 2017-09-05
Bases de dades:Sciència.cat, Arnau

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Pseudo-Arnau de Vilanova
Títol regularitzat:Llibre del gran magisteri de les preparacions i regiment de la pedra filosofal
Altres títols:«Llibre del gran magistery de les preparations e regiment de la pedre philosophal»
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - s. XIV ex. - XV in.
Notes sobre la datació:Tot i que la còpia conservada (obra de Joan Josep Vela) és de finals del s. XVI, l'antígraf era un ms. declaradament «molt antich» conservat a la biblioteca d'Antoni Agustí. A partir d'una observació superficial, no sembla que contingui formes de la scripta catalana primitiva, així que cal pensar en una datació a partir de la segona meitat del s. XIV.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Compendi d'alquímia
Matèries:Alquímia

Contingut

Consistència:completa
Conservació:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:[Rúbrica:] «Assý comença lo Llibre del gran magistery de les preparations e regiment de la pedre philosophal».
Íncipit del pròleg:«Divisir-t'é, donchs, lo present llibre en .VIII. capítols. En lo primer, te mostraré la sublimatió e·ncorporatió del [símbol:] mercuri ab lo sofre invisible dels philòsophs. En lo segon capítol, la abstractió... »
Íncipit text:«Lo primer capítol: De la pedra. — Es hu[n]a qui sab hom de vil preu en qualsevol part que la trobarà, e és aigua viscosa, ço és, l'arjent viu comú axí com hix de la terra... »

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:«... En lo vuitè, lo forn dels philòsophs. E asò mitjensant la ajuda de Déu. Seguex-se, doncas, la primera part en què·s demostre la substàntia del [sic]».
Èxplicit del text:«... en les quals no i ha cosa supèrflua ni desminuïda sinó allò que és de nessesitat, segons se conté perfetament, e transformant en sol o en ll[una] vera segons lo elixir serà preparat. — Explicit».

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
«Assý comença lo Llibre del gran magistery de les preparations e regiment de la pedre philosophal»; (1) [Pròleg]; (2) «Lo primer capítol: De la pedra»; (3) «Lo segon capítol: De la segona obra»; (4) «Capítol .III.: De la 3ª operatió»; (5) «Capítol .IIII.: De la 4ª hobra»; (6) «Lo Vèn capítol: De la Vª operatió e manera de la pedra preparada perfetament»; (7) «Capítol VIº: De la 6ª operatió»; (8) «Capítol VIIèn»; (9) «Lo VIIIèn capítol».

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Autor
Altres:[Epíleg del copista:] «Aquesta hobra és de mestre Arnau de Vilanova, que la treguí de un llibre que avia molt antich que ere de la llibraria de l'arcabisbe de Tarragona don Antoni Agustí».

Altres persones relacionades

Altres:Agustí i Albanell, Antoni (1517 – 1586) {possessor de l'original català}
Posseïdor:Vela, Joan Josep (fl. s. XVI últim quart) {possessor i copista}

Sinopsi

Sinopsi:Compendi d'alquímia que ofereix una pràctica alquímica orientada a la recerca de l'elixir com a panacea o medicament universal. El darrer capítol és il·lustrat amb dibuixos de forns alquímics.
Públic/intenció:Alquimistes

Transmissió

Manuscrits:Completa - París - BnF - Manuscrits: Esp. - 289 - ff. 198r-203v

Bibliografia

Bibliografia:Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits ..., p. 36, núm. 106
Luanco (1889-1897), La alquimia en España: escritos ..., vol. 2, p. 61
Font i Sagué (1908), Historia de les ciencies naturals ..., p. 137
Bohigas i Balaguer (1985), Sobre manuscrits i biblioteques, p. 108
Cifuentes i Comamala (2004-2005), "Les obres alquímiques ...", pp. 140-141 i 149
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 245-246 i 255
Cifuentes i Comamala (2007), "Textes scientífiques en catalan ...", pp. 101 i 109

Observacions

Molt probablement és traducció d'un text llatí. La falsa atribució a Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311) vincula l'obra al corpus alquímic pseudo-arnaldià, però de moment no s'hi ha pogut relacionar.

L'obra no sembla identificable al catàleg de la biblioteca d'Antoni Agustí, conservat a El Escorial - RBME – 35-IV-24 – Inventari, Personal/familiar – 1586.