Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3172 (25 / octubre / 2021)

Rocatalhada, Joan de (c. 1310 – c. 1366). Llibre de la llum del gran magisteri de la composició de l'autèntica pedra filosofal [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Rocatalhada, Joan de (c. 1310 – c. 1366). Liber lucis magni magisterii confectionis veri lapidis philosophorum [Llatí]

Publicació de la fitxa: 2021-01-23
Darrera modificació: 2021-01-23
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Rocatalhada, Joan de (c. 1310 – c. 1366)
Títol regularitzat:Llibre de la llum del gran magisteri de la composició de l'autèntica pedra filosofal
Altres títols:Llibre de la llum de la pedra filosofal
Obra de la pedra philosophal
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - ss. XIV-XV
Notes sobre la datació:Podria datar d'un segle abans que l'única còpia conservada (datada el 1478).
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Compendi d'alquímia
Matèries:Alquímia
Religió - Profetisme

Contingut

Consistència:completa
Conservació:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«Açí comensa la obra que composà frare Johan de Roccatagliada de la pedra philosophal, la qual volgué mostrar als elects de Déu de la sancta Sglésia romana».
Íncipit text:«En nom de Déu, comens a scriure, e de la gloriosa Verge Maria e de tota la cort celestial del Paradís, que·m vullen tots adjudar e endreçar en aquesta obra per tal que·n pusca fer bé per honor e reverència llur e que sia profit e salvatió de la mia ànima, amén. — Açí se mostra qui fon lo auctor de la obra e a qui la volgué revelar. — Notificatió e revelatió de la pedra philosophal per frare Johan de Rocchatallada, la qual revelà a la sancta Església romana...»
Font:Bethlehem - Lehigh - Special Collections - Lehigh Codex 10

Èxplicit

Èxplicit del text:«... La moltiplicatió de la dita obra. — [...] e serà tot eleixir perfet hi acabat, e posa aquest 1 pes sobre 1000, e axí ho pots moltiplicar entro a 10 vegades, que de 1 lb. ne pots fer 10 lb. — Gràtias moltas ne sian donades a Déus ara e tostemps, amén». [Segueix el colofó]
Colofó:«Complida la obra en Nàpols per Arnau de Lishout de Bruxella, any 1479, pridie kalendas januarii».
Font:Bethlehem - Lehigh - Special Collections - Lehigh Codex 10

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
(1) «Açí se mostra qui fon lo auctor de la obra e a qui la volgué revelar»; (2) «Açí diu per via de prophecia les persecutions deu haver la Sglésia romana»; (3) «De la matèria de la qual se fa la pedra philosophal e ont se trova»; (4) «La primera operatió necessària per la compositió de la pedra philosophal»; (5) «La segona operatió: traure la quinta essèntia del mercuri sublimat»; (6) «La terça operatió: la resolutió de la quinta essèntia del mercuri en cals»; (7) «La quarta operatió: la resolutió de la calç de l<a> quinta essèntia de mercuri en aygua»; (8) «El modo de separar los quatre elements»; (9) «La quinta operatió: De negrir e enblanquir la leit verginal e la matèria de la pedra philosophal»; (10) «La sisena operatió»; (11) «Nota: bona manera per obrar»; (12) «Per obrar per lo vermell»; (13) «Maledictió contra los revelants d'aquesta scièntia»; i (14) «La moltiplicatió de la dita obra».

Transmissió

Manuscrits:Completa - Bethlehem - Lehigh - Special Collections - Lehigh Codex 10 - 145ra-149ra

Bibliografia

Bibliografia:Wilson (1936), "An alchemical manuscript by ...", pp. 337 i 369
Wilson (1939), "Catalogue of Latin and vernacular ...", p. 501
Thorndike (1923-1958), A History of Magic and ..., vol. 3, pp. 352, 365-369 i 734-740
Bignami-Odier (1952), Études sur Jean de Roquetaillade ...
Halleux (1981), "Les ouvrages alchimiques de Jean ..."
Pereira (1999), "Alchemy and the use of vernacular ...", p. 352
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 249

Observacions

Traducció catalana del Liber lucis, conservada en un únic manuscrit copiat a Nàpols pel cal·lígraf i impressor Arnau de Brussel·les (fl. 1472 – 1492) entre 1473-1490. Aquesta traducció, datada a últims de 1478, inclou una profecia de les «persecutions deu haver la Sglésia romana», i acaba amb una maledicció contra els qui revelin inadequadament els processos descrits («maledictió contra los revelants d'aquesta scièntia»), que no semblen trobar-se als manuscrits llatins que s'han descrit fins ara d'aquest tractat.