Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3356 (09 / desembre / 2021)

Anònim. Capítols singulars de les llavors que hauràs de sembrar cada mes de l'any

Aquesta obra té:

Traducció: Anònim. Capítulos singulares de las simientes que debes sembrar en cada mes del año [Aragonès]

Publicació de la fitxa: 2014-04-12
Darrera modificació: 2014-06-22
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:parcial

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Capítols singulars de les llavors que hauràs de sembrar cada mes de l'any
Altres títols:«Capítols singulars de les llavors que deuràs sembrar en tot l'any cascun mes»
Llengua:Català
Data:estimada - s. XIV o XV
Lloc:Catalunya / València
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Calendari agrícola
Matèries:Agronomia
Calendari

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«Capítols singulars de les llavors que deuràs sembrar en tot l'any cascun mes».
Íncipit text:«Janer. — Ciurons sembraràs en la minvan luna de giner...».

Èxplicit

Èxplicit del text:«... y fa'ls hom huna creu ab coltell en la part dels graells».

Sinopsi

Públic/intenció:Propietaris agrícoles

Transmissió

Manuscrits:València - BMSM - 6437 - ff. 95r-97r [96r-98r llapis]

Bibliografia

Edicions:Giner Sánchez (1986), El Tractat d'Agricultura de ..., ff. 390-395
Capuano (1998), "Capitols singulars deles llauors ..."
Bibliografia:Capuano (1994), "The agricultural texts appended ..."
Capuano (2006), "Una nueva versión catalana del ..."
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 293 i 449
Cifuentes i Comamala (2013-2014), "Els sabers útils al món rural ...", pp. 37-38

Observacions

Calendari agrícola sobre la sembra. Podria formar part de la miscel·lània agrícola Anònim, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar, de sembrar i de portar tota hortalissa, copiada just abans al ms. que el conserva, però l'absència de referències magicoastrològiques i d'altres elements interns sembla descartar-ho. Capuano 1994 té aquests calendaris (sovint afegits a les traduccions o adaptacions de l'obra de Pal·ladi i altres obres d'agronomia) com a típicament catalanoaragonesos; vegeu-ne un altre al ms. BC 754, f. 107v. Com les altres obres de la miscel·lània agrícola que el contenia, de la qual n'ha arribat una còpia en català, va ser traduït a l'aragonès.