Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3420 (24 / juliol / 2021)

Anònim. Regles dels polsos (BCT 97-23). Traductor: Anònim

Publicació de la fitxa: 2013-08-18
Darrera modificació: 2016-12-05
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:parcial

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Regles dels polsos (BCT 97-23)
Altres títols:«Regles dels polses»
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - s. XIV-1
Lloc:Mallorca? / NE de Catalunya?
Notes sobre la datació:Datació i localització de la còpia conservada.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Tractat de semiologia
Matèries:Medicina - Diagnòstic i pronòstic

Contingut

Conservació:fragmentària
Especificacions:Text àpode al ms. conservat, que s'interromp a la secció on descriu els tipus de polsos.

Íncipit

Rúbrica inicial:«Ací començen les Regles dels polses que devem saber: què és pols o d'on és dit pols e on naix o quantes maneres à e a cada manera què significa»
Íncipit text:«De [sic per Lo?] pols és somoviment del cor e de les artèries segons alçament e longament e enfredament de la calentura natural e alimpiament de les fumositats sobirayn[e]s del cors. Tres coses fan la vertut del cors...»

Èxplicit

Èxplicit del text:«... segons que·s mou la artèria alçan e baxan, yvaç o tart o myganament; si serà el pols lonc o ample e alt, dien-li gran pols, e si serà presuresso, dixeren-li presuna? pols, si parexe pereós, [pereós] pols, si migà, migà pols, si darà forts [...]»

Sinopsi

Sinopsi:Breu summa de la doctrina galènica pràctica sobre el pols.
Públic/intenció:Metges extrauniversitaris (cirurgians i barbers)
Públic/intenció:Metges pràctics

Transmissió

Manuscrits:Fragmentària - Toledo - BCT - Manuscritos - 97-23 - ff. 11v-12v

Bibliografia

Bibliografia:Millàs i Vallicrosa (1942), Las traducciones orientales en ..., pp. 121-125, núm. XXVIII (en descripció del ms., no identifica l'obra)
Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", p. 204 (no identifica l'obra, que ajunta a una altra sobre la uroscòpia: «orinas, pols, en catalan, d'après Galenus... ff. 6-12v»)
Cabré i Pairet (2016), "Trota, Tròtula i Tròtula ...", pp. 87-88

Observacions

Segurament és traducció d'un original llatí, potser d'origen salernità. Al testimoni conservat, no conté cap atribució d'autoria ni s'hi esmenta cap autoritat. No sembla tenir relació amb l'obra de Filaret, De pulsibus, Traductor: Alfan de Salern, com havíem pensat i recull Cabré 2016. Està copiat tot seguit, sense solució de continuïtat, d'una obra més àmplia sobre les orines que tampoc hem pogut identificar, l'Anònim, Llibre de l'orina (BCT 97-23), Traductor: Anònim.