Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3444 (22 / abril / 2021)

Galè, Claudi (129 – c. 217). Llibre d'enginy de santitat [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Galè, Claudi (129 – c. 217). De ingenio sanitatis [Llatí]. Traductor: Cremona, Gerard de (c. 1114 – 1187)

Traducció de: Galè, Claudi (129 – c. 217). Kitāb ḥīlat al-burʾ [Llibre del mètode terapèutic] [Àrab]. Traductor: Ḥunayn ibn Isḥāq (c. 809 – 873/877)

Traducció de: Galè, Claudi (129 – c. 217). Θεραπευτική μέθοδος [De methodo medendi] [Grec]

Publicació de la fitxa: 2013-12-15
Darrera modificació: 2015-11-25
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Galè, Claudi (129 – c. 217)
Títol regularitzat:Llibre d'enginy de santitat
Altres títols:«Libre d'engiyn de santitat» (1464 = 1502)
«De enginy de sanitat» (1475)
«De ingín de sanitat» (1502 = 1464)
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - c. 1400
Lloc:Barcelona?
Estat de l'obra:perduda
Forma:prosa
Gènere:Compendi de medicina pràctica
Matèries:Medicina - Medicina pràctica
Medicina - Diagnòstic i pronòstic
Medicina - Pesta i altres malalties
Medicina - Cirurgia i anatomia

Contingut

Consistència:completa
Especificacions:Cap testimoni conservat.
Atestacions documentals segures (vegeu a continuació).

Íncipit

Rúbrica inicial:«De enginy de sanitat de Galièn» (1475)
Íncipit text:«Neró molt car, per tu e per molts altres pregat...» (1464)

Èxplicit

Èxplicit del text:«... en lo libre de simples medecines» (1464)
«... e axí serà millor» (final del llib. VI, 1475)

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Autor
Observacions sobre el pròleg:Numerat com a capítol primer de l'obra.
La traducció catalana, que aparentment no contenia cap pròleg del traductor, no l'ometia.

Altres persones relacionades

Posseïdor:Matamala, Arnau de (fl. 1416 – 1429)
Ballester, Miquel (fl. 1434)
Tovià, Jaume (fl. 1434)
Vicenç, Joan (fl. 1428 – 1464)
Cerver, Miquel (m. 1475)
Rotllan, Gaspar Miquel (m. 1492)
Espanya, Alemany d' (m. 1500)
Vicenç, Miquel Climent (m. 1502)
Rotllan, Baptista (m. 1507)

Sinopsi

Sinopsi:Síntesi sistemàtica del mètode terapèutic del galenisme, entès en el marc de la filosofia natural aristotèlica (vegeu original grec).
Públic/intenció:Cirurgians i barbers-cirurgians, àmbit on sens dubte s'originà la traducció.
Públic/intenció:Metges pràctics

Transmissió

Atestacions documentals:
  1. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – 5 juny 1420 – ítem 3
  2. Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. de Pere Comí, 1434 – 8 abril 1434
  3. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – 22 febrer 1464 – ítem 12.1 [54]
  4. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3787 (inventaris B. Desprat 1474-1477) – 1475 – ítem Junyent § 229
  5. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-856, ff. 154v-158v – 30 març 1492 – ítem 75
  6. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-496, ff. 53-62 – 19 febrer 1500 – ítem 23
  7. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.21, s. núm. – 16 febrer 1502 – ítem 41a
  8. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-497, ff. 20r-51v – 30 setembre 1507 – ítem 72

Bibliografia

Bibliografia:Betí (1920-1922 [=1925]), "Notícies de llibres tretes dels ...", p. 314 (doc. de 1434)
Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 229 (inv. de 1475)
Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., vol. 2, doc. 391, núm. 75 (inv. 1492); doc. 441, núm. 23 (inv. 1500); i doc. 506, núm. 72 (inv. 1507)
Getz (1991), "The Method of Healing in Middle ..." (trad. anglesa)
Cifuentes i Comamala (1997), "«Translatar sciència en romans ...", p. 15 (identifica inv. de 1475)
Hernando i Delgado (2000), "Crèdit i llibres a Barcelona ...", núm. 10 (inv. de 1420)
Cifuentes i Comamala (2000), "La promoció intel·lectual i ...", pp. 454-455 i 467-468, núm. 54 [12.1] (identifica inv. de 1464 i 1502)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 95-96
Pahta - Hiltunen - Marttila - Ratia - Suhr - Tyrkko (2011), "Communicating Galen's Methodus ..." (trad. anglesa)

Observacions

Cap manuscrit identificat fins ara, però amb atestacions documentals segures. El primer testimoni clar apareix en la biblioteca d'un barber-cirurgià de Barcelona documentat des de 1428 i mort el 1464 (Cifuentes 2000). Aquest testimoni contenia el text complet de l'obra (llib. I-XIV) traslladat a partir de la traducció de Gerard de Cremona. El va conservar el seu fill, cirurgià de Barcelona, fins a la seva mort el 1502. Paral·lelament, un cirurgià de Vic mort el 1475 en posseïa un exemplar també en català (Junyent 1943: § 229) que contenia només la meitat de l'obra (llib. I-VI), la part més relacionada amb la cirurgia (veg. fitxa de la trad. llatina); i un notari de Mallorca mort el 1500, un exemplar «antich» escrit «en pla» (Hillgarth 1991: § 441, núm. 23). És possible que el testimoni d'un llibre intitulat «Galièn, en pla», en les biblioteques d'un mercader i del seu germà i hereu, apotecari, de Mallorca, morts en els anys 1492 i 1507, respectivament (Hillgarth 1991: § 391, núm. 75; § 506, núm. 72), correspongui a aquesta traducció catalana.

Si es fa cas d'aquests testimonis, sembla que és des de Barcelona que es difongué la traducció catalana (cap a Vic i cap a Mallorca). Ho confirmaria un altre testimoni dubtós, present en la biblioteca d'un cirurgià de Barcelona documentat en els anys 1416-1429 (Hernando 2000: § 10) i que permetria datar provisionalment la traducció cap a l'any 1400. El testimoni de 1434, que tampoc n'especifica la llengua, però que, pel perfil dels personatges implicats —dos cirurgians que se'n disputen un exemplar complet, segurament per a copiar-se'l—, devia ser en català, informa que en aquesta data també havia arribat a Sant Mateu del Maestrat i a Cotlliure.

En vulgar, fora d'aquesta traducció catalana perduda, només es té notícia de la circulació de l'obra en anglès, en una traducció anònima feta a partir de la de Gerard de Cremona vers 1400 i tan sols parcialment conservada (Of witte of hele, BL, ms. Sloane 6, s. XV, ff. 183r-203v, inc. «Right dere frende Nero...», amb el cap. 1, el llibre III i tres cap. i mig del llib. IV; veg. Getz 1991 i Pahta et al. 2011).