Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3596 (25 / juliol / 2021)

Anònim. Art de bé morir ab lo Breu confessionari [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Anònim. Arte de bien morir y Breve confesionario [Castellà]

Traducció de: Anònim. Ars bene moriendi [Llatí]

Publicació de la fitxa: 2011-07-28
Darrera modificació: 2019-05-22
Bases de dades:Translat

Descripció

Estat:bàsica

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Art de bé morir ab lo Breu confessionari
Identificació de l'obra:Codi de Translat: TCM 0.2.3
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:c. 1493
Matèries:Religió - Espiritualitat

Contingut

Conservació:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:A honor e reuencia de nostre senyor ihesu crist: e de la sacratissima verge senyora sancta maria mare sua. comença lo tractat apellat art de be morir ab lo breu confessionari tornat de lati en romanç per instructio e doctrina de les persones no sabents lo lati. les quals no es raho que sien freturoses de tant fruyt e tant necessari com es / e se segueix del present compendi en aquest forma seguent
Íncipit del pròleg:[Rúbrica:] Lo prohemi
[Text:] Encara que segons lo philosof en lo tercer libre de les ethiques la mes espantable de les coses terribles sia la mort...
Íncipit text:[Rúbrica cap. 1:] Capitol primer com lo diable tempta en lo article de la mort contra la fe
[Text:] Com la fet catholica sie fundament e principi de tota la salut nostra e sens fe negu puxa esser saluat segons diu sanct agusti...
Font:Barcelona, Pau Hurus, c. 1493 – Anònim, Art de bé morir ab lo Breu confessionari, Traductor: Anònim

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:…lo qual regne en vnjtat de essencia e trinitat de persones per tots los setges sens fi.
Èxplicit del text:Response que si aquel tal es en parts remotes. e apartades dela cort romana pot esser absolt. e deu li esser injungit. e manat quesfaçe absolre per lo superior com. e quant pora et cetera.
Colofó:Aci se acaba lo confessionari breu. a honor. e reuerencia de deu omnipotant pare. e fill. e spirit sanct. e de la sacratissima verge senyora sancta maria mare de deu ihesu christ redemptor. e senyor nostre.
Font:Barcelona, Pau Hurus, c. 1493 – Anònim, Art de bé morir ab lo Breu confessionari, Traductor: Anònim

Transmissió

Impresos:Barcelona, Pau Hurus, c. 1493 – Anònim, Art de bé morir ab lo Breu confessionari, Traductor: Anònim
Barcelona, Gabriel Pou, 1507 – Anònim, Art de bé morir ab lo Breu confessionari, Traductor: Anònim

Bibliografia

Edicions:González Rolán - Saquero Suárez-Somonte - Caerols Pérez (2008), Ars moriendi. El Ars moriendi en ...
Bibliografia:Fàbrega i Grau (1955), "Els primitius textos catalans de ..."
Gago Jover (1999), Arte de bien morir y Breve ... pp. 31-34
Bohigas (1951), Art de bé morir
Martínez Romero (2017), "L'Ars moriendi com a gènere ..."

Observacions

El Breu confessionari és traducció de la versió castellana de Andrés Díaz de Escobar, Lumen confessorum i Andrés Díaz de Escobar, Modus confitendi (Gago Jover (1999), Arte de bien morir y Breve ... pp. 43-44).

Segons Martínez Romero (Martínez Romero (2017), "L'Ars moriendi com a gènere ..."), el valencià Jaume Montanyà aprofità in extenso la traducció catalana de QS (la versió breu de l'Ars) en la segona part del seu Spill de ben viure i ben morir de 1559, que posteriorment ell mateix traduí al castellà abans de 1573.