Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3614 (16 / juny / 2021)

Anònim. Vides dels sants pares [Català]

Aquesta obra és:

Traducció de: Anònim. Vitae patrum [Llatí]

Traducció de: Anònim. Vitae patrum [Grec]

Publicació de la fitxa: 2011-07-28
Darrera modificació: 2015-02-24
Bases de dades:Translat

Descripció

Estat:bàsica

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Vides dels sants pares
Identificació de l'obra:Codi de Translat: TCM 0.56.1
Llengua:Català
Data:s. XIV
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa

Contingut

Conservació:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:Comença lo pròlech de sent Rufí, prevera, en les vides dels sants pares, les quals ell féu e escriví.
Íncipit text:Pròleg Rufí: Beneyt és Nostre Senyor Deus, 'qui vol que tots los hòmens sien saus [sic] e que venguen a.coneixensa de veritat' e qui encara lo nostre camí ...
Inici text: Comensa la vida de sent Johan hermita [rúbrica]. Primerament, axí com a.ver fundament de nostra obra, a.eximpli de tots los bons, prenam la vida de sent Johan e digam la vida d'aquell, lo qual verament sol asats abasta erèger al acabament de virtuts les relugioses e a.Déu devotes penses e a.xercitar e a.escomoure als delits d'acabament de virtuts ...
Font:Rufí (1986), Les vides dels sants pares, p. 9, 12.

Èxplicit

Èxplicit del text:Nós emperò ab cuytós cors e corrén nos cuytam al monestir, e faem gràcies a.Nostre Senyor Deus, qui nós de tants perills desliurà e tantes meravelles e tants miracles nos mostrà; al qual sia honor e glòria en los<s> segle<s> dels segles. Amén.
Font:Rufí (1986), Les vides dels sants pares, p. 97.

Transmissió

Manuscrits:Montserrat - BAM - Manuscrits - 810 - ff. 1r-61r

Bibliografia

Edicions:Rufí (1986), Les vides dels sants pares
Bibliografia:Batlle (1962), "L'antiga versió catalana de la ..."

Observacions

Tradueix les Vitae patrum atribuïdes a l'arxidiaca Timoteu d'Alexandria. La versió llatina s'atribueix a Rufí d'Aquileia (Migne (1844-1855 i [índexs] 1862-1865), Patrologiae cursus completus, seu ..., 21, cols. 378-462).

Posseïa un exemplar d'aquesta traducció Elionor de Ripoll, mare d'Ausiàs March (1429) (Garcia-Oliver (1998), En la vida d'Ausiàs March, p. 270). Vegeu també observacions a Anònim, Col·lacions dels sants pares, versió 2.