Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

op3686 (14 / agost / 2022)

Cèssulis, Jaume de. Llibre de bones costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles [Català]

Aquesta obra és:

Traducció de: Cèssulis, Jaume de. Liber de moribus [Llatí]

Publicació de la fitxa: 2011-07-28
Darrera modificació: 2015-05-15
Bases de dades:Translat

Descripció

Autor:Lluís Cabré
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Cèssulis, Jaume de
Títol regularitzat:Llibre de bones costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles
Identificació de l'obra:Codi de Translat: TCM 69.1.2
Llengua:Català
Data:s. XIV ex. - XV in.
Notes sobre la datació:Vegeu Observacions
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa

Contingut

Conservació:completa

Íncipit

Íncipit del pròleg:Amonestat per pregaries de molts frares del nostre orde e de diverses scolans que lo joch dels scachs, qui representen lo regiment e batalla humanal ...
Íncipit text:Deu hom saber que dels mals senyals que hom del món ha, si és com l'hom tem Déu ofendre per colpa del pecat, nels altres homes del món per vida desordenada ...
Font:Cessulis (1902), Libre de bones costumes dels ...

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:... lo qual tractat ha tres parts: la primera és, sots qual Rey aquest joch fou trobat; la segona qui fo aquell qui·l trobà; la terça, per qual rahó aquest joch se trobà.
Èxplicit del text:... On aquest libell, a honor e solaç dels nobles, e majorment dels sabents lo joch, yo frare Jacme de Cessulis, del Orde dels frares preycadors component aquest a fi lo adux, donant aquell del qual devalla tota cosa dona molt bona e acabada. E perçò a Déu totpoderós sia honor e gloria en los segles dels segles. Amen, amen, amen.
Font:Cessulis (1902), Libre de bones costumes dels ...

Transmissió

Manuscrits:Barcelona - ACA - Col·leccions, Còdexs: Sant Cugat - 41 - 13r-55v
Carpentras - Inguimbertine - 951 - 1r-44v
Girona - ACG - Còdexs - 57 - 39-75
Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4801 - 1-114
Fragmentària - Barcelona - BRUB - Manuscrits - 239 - ff. 49r-55v

Bibliografia

Edicions:Cessulis (1902), Libre de bones costumes dels ... - Edita el manuscrit de l'Arxiu Capitular de Girona.
Bibliografia:Riera i Sans (1984), "El Cessulis, un llibre oblidat"
Bataller Català (2002), Les traduccions catalanes del ...

Observacions

Aquesta traducció s'ha considerat de finals del segle XIV (Riera i Sans (1984), "El Cessulis, un llibre oblidat", p. 11). La primera documentació segura es troba a l'inventari de Martí I l'Humà (1356 – 1410), ítem 58 (Massó i Torrents (1905), "Inventari dels béns mobles del ...", p. 422: inc. "Amonestat per pregarias"). Un inventari de 1333 consigna un llibre amb la rúbrica «Comense lo Libre de bones costumes et cetera» (Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., p. 101), però no és segur que correspongui a l'obra de Iacopo da Cessole.

Els testimonis de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i de Girona no són complets.