Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4159 (21 / juny / 2021)

Anònim. Receptari de medicina (referències genèriques)

Publicació de la fitxa: 2012-05-02
Darrera modificació: 2019-05-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Receptari de medicina (referències genèriques)
Altres títols:Receptari terapèutic
«Libre de receptes»
«Libre de medecines»
Receptari [de medicina]
«Raportori de medacines»
Llengua:Català
Data:estimada - s. XIV-1
Notes sobre la datació:Atestacions documentals des de les primeres dècades del s. XIV, a Barcelona, Vic, Perpinyà, Mallorca, etc.
Estat de l'obra:perduda
Forma:prosa
Gènere:Receptari mèdic domèstic
Receptari mèdic professional
Matèries:Medicina - Farmacologia

Contingut

Altres persones relacionades

Recopilador:Castell, Bernat de (m. 1334)
Safont, Antic (m. 1360)
Estranya, Ramon de N' (m. 1362)
Ponç, Guillemó (fl. s. XIV m.)
Cós, Nicolau de (m. 1370)
Gostemps, Bartomeu de (m. 1375)
Sala, Joan (m. 1390)
Andreu, Galceran (m. 1391)
Safranquesa, Berenguer (m. 1396)
Sicard, Joan (m. 1400)
Conamina, Arnau de (m. 1402)
Valtà, Bernat (fl. 1385 – 1404)
Sesdeus, Pere (m. 1405)
Company, Pere (m. 1428)
Vidal, Pere (m. 1429)
Daniel (mestre) (m. 1432)
Eulàlia (m. 1433)
Novella, Mateu (m. 1439)
Gras, Pere (m. 1449)
Espígol, Joan (1406 – 1450)
Anònim {Ps.-Pere Riba, m. mitjan s. XV}
Domenge, Miquel (fl. 1479)
Rotllan, Gaspar Miquel (m. 1492)
Espanya, Alemany d' (m. 1500)
Burguès, Gregori (m. 1505)
Martí, Pere (m. 1506)
Posseïdor:Molins, Arnau de (fl. 1403 – 1433)

Sinopsi

Sinopsi:Col·lecció de receptes de medicina i, suplementàriament, per a altres objectius. Com a complement, pot contenir guies breus per a alguns aspectes de la pràctica mèdica i de la salut domèstica. Aquesta font, que anomenem 'receptari terapèutic', antigament era designada, pels notaris i escrivans, autors de la documentació conservada, amb les expressions «libre de receptes», «libre de medecines» i, excepcionalment, «receptari». Inclou, per tant, el 'receptari mèdic' i el 'receptari domèstic', però no el 'llibre receptari' o registre de la botiga de l'apotecari, per al qual vegeu Anònim, Llibre receptari (referències genèriques).
Públic/intenció:Metges pràctics (cirurgians, barbers-cirurgians, metgesses) i individus no relacionats amb l'exercici de la medicina interessats en tenir-ne una guia a l'abast per a la pràctica mèdica o per a l'autoajuda domèstica.
Públic/intenció:Clergues
Metges pràctics
Profans
Usuari

Transmissió

Atestacions documentals:
 1. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 97, ff. 116v-118v – 1 octubre 1334 – ítem 1
 2. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/4, ff. 55r-57v – 19 octubre 1360 – ítem 12
 3. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – S-2, ff. 111r-117v – 11 gener 1362 – ítem 8
 4. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIII-II-2, s. f. – 26 abril 1370 – ítem 2
 5. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIII-II-2, s. f. – 26 abril 1370 – ítem 3
 6. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIII-II-2, s. f. – 26 abril 1370 – ítem 4
 7. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIII-II-2, s. f. – 26 abril 1370 – ítem 5
 8. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 28/5, ff. 143r-144v – 7 maig 1375 – ítem 14
 9. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 198, s. f. – 28 setembre 1375 – ítem 3
 10. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – R-24, ff. 82r-83r – 8 juliol 1383 – ítem 6
 11. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 56/78, ff. 76r-79r – 18 gener 1390 – ítem 4
 12. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 485, ff. 170v-179v – 11 gener 1391 – ítem 40
 13. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 485, ff. 170v-179v – 11 gener 1391 – ítem 41
 14. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 485, ff. 170v-179v – 11 gener 1391 – ítem 42
 15. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 486, ff. 111v-112v – 25 agost 1396 – ítem 4
 16. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 79/2, f. 77rv – 8 abril 1400 – ítem 9
 17. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – 1402 – ítem Junyent § 273
 18. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 341, plec núm. 3 – 12 agost 1404 – ítem 23
 19. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 341, plec núm. 3 – 25 agost 1404 – ítem 13.2
 20. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.3, s. núm. – 14 octubre 1405 – ítem 5
 21. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – 16 agost 1428 – ítem 1b
 22. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1007, ff. 110r-114r – 25 novembre 1429 – ítem 2a
 23. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm. – 27 novembre 1432 – ítem 5
 24. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – 17 juny 1433 – ítem 15
 25. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – S-35, ff. 35r-43r – 24 maig 1434 – ítem 2
 26. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r – 29 octubre 1434 – ítem 2
 27. Cervera - ACSG - Fons notarials: Cervera – Pere Joan Valentí, àlias Falcó, ff. 25r, 29r-34r, 85r i 89v – 1439 – ítem 2
 28. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1610 – s. XV m. – ítem 22
 29. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 2J1/20, pp. 130-133; 2J1/25, pp. 264-265 – 22 abril 1449 – ítem 4
 30. Catí (Alt Maestrat) - APCatí - Protocols notarials – inv. anònim (plec solt) – 30 setembre 1450 – ítem 15.2
 31. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – 27 juliol 1479 – ítem 3
 32. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – 27 juliol 1479 – ítem 8
 33. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-856, ff. 154v-158v – 30 març 1492 – ítem 49
 34. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-496, ff. 53-62 – 19 febrer 1500 – ítem 29
 35. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-496, ff. 53-62 – 19 febrer 1500 – ítem 46
 36. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – M-612, ff. 171r-199r – 13 novembre 1505 – ítem 25.2
 37. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 6518 – 1506 – ítem 109
Observacions:El fragment d'inventari de Perpinyà de mitjan s. XV ha estat datat erròniament l'any 1414 (vegeu-ne la fitxa). El receptari és omès a la bibliografia sobre aquest document.

Bibliografia

Bibliografia:Cifuentes i Comamala (2016), "El receptari mèdic baixmedieval ..."

Observacions

Referències a obres produïdes per diferents individus en fonts documentals.

Les indicacions cronològiques en aquesta fitxa fan referència únicament a aquestes atestacions documentals imprecises i no a les fonts identificades, que es trobaran pel nom del recopilador.