Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4165 (18 / abril / 2021)

Codines, Gueraula de (fl. c. 1260 – c. 1330). Eixarms per a diverses malalties de persones i animals (ADB VP 1)

Publicació de la fitxa: 2015-03-02
Darrera modificació: 2020-11-06
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Codines, Gueraula de (fl. c. 1260 – c. 1330)
Títol regularitzat:Eixarms per a diverses malalties de persones i animals (ADB VP 1)
Llengua:Català
Data:expressa - 1304 - 1307
Lloc:Subirats (Alt Penedès) i voltants
Notes sobre la datació:Datació dels dos interrogatoris d'una guaridora que actuava en aquell lloc i rodalia, consignats al primer registre de visites pastorals del bisbe de Barcelona Ponç de Gualba (Sant Cugat del Vallès, 19/12/1304 i Barcelona, 22/07/1307).
Estat de l'obra:conservada
Forma:vers
Gènere:Eixarm
Matèries:Màgia - Màgia mèdica i protectora
Veterinària

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Íncipit text:(1) «Conjur-te, gota, | conjur-te tota...»
(3) «Un rey moro .III. fiyles avia, | la una taylava...»

Èxplicit

Èxplicit del text:(1) «... que aquesta persona no aja mal».
(3) «... l'altra de mal de vives e de terzó fahia».

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
(1) <Per a diverses malalties [=gota]>; (2) <Per a malalties d'animals>; (3) <Per a adives i malalties dels terçons>; (4) <Per a lleguadisses o malalties dels gotornosos, i per al dolor>.
Text complet
(receptes o fragments):
* 1304 (ff. 42v-43r):
(1) «Et veniens citata ante presentiam dicti domini episcopi ad monasterium Sancti Cucufatis, jurata dixit et confessa fuit se pro diversis infirmitatibus fecisse conjuraciones et invocaciones Dei et sanctorum dicendo Credo in Deum et Pater Noster et Ave Maria et subsequenter dicit: Conjur-te, gota, | conjur-te tota, | conjur-te per Déu | e per madona sancta Maria, | per los sens e per les sentes que avia: | que açí no pusques aturar, | ni ésses [sic] caschar, | ni popa machar, | ni dia passar, | ni punt donar, | ni raïl metre. | Per la cort celestial, | que aquesta persona no aja mal».
(2) «Item, ad curaciones animalium dicit Pater Noster et Ave Maria et facit crucem de palea ordei cum minimo digito et indice super caudam animalis patientis».
(3) «Item, dixit se scire sequentem conjuracionem, set se eam usum non fuisse: Un rey moro .III. fiyles avia, | la una taylava, l'altra cusia, | l'altra de mal de vives e de terzó fahia, sed si casus sibi acadisset bene usa fuisset».

* 1307 (ff. 43r-44r):
(4) «Interrogata quibus conjurationibus utitur, dixit quod a mal de leguadizes, id est, de go[t]ornós, dicit Credo in Deum, et Pater noster, et salutationes beate Marie, [et] signum crucis e nom del Pare e del Fiyl e del Sant Espirit; et hanc conju[ra]tionem facit patientibus dolorem in aliqua parte corporis sui».

Altres persones relacionades

Recopilador:Gualba, Ponç de (s. XIII – 1334)
Al·ludit:Bofim, En (fl. c. 1275)
Sallimona, Bernat (fl. 1294 – 1316)

Sinopsi

Sinopsi:Quatre eixarms, de dos dels quals es dóna el text literal, que és en vers (f. 42v), emprats per Gueraula de Codines, guaridora de Subirats (Alt Penedès), denunciada per practicar les conjuracions i l'endevinació a moltes parròquies de la zona. Es descriuen i reprodueixen en el registre de l'interrogatori que li efectuà el bisbe Ponç de Gualba a Sant Cugat del Vallès abans d'imposar-li penitència (19/12/1304) i en el d'una compareixença voluntària posterior i nou interrogatori a Barcelona (22/07/1307).
Públic/intenció:Els pacients de la guaridora.
Públic/intenció:Pacient
Usuari

Transmissió

Manuscrits:Barcelona - ADB - Fons episcopal: Visites pastorals - reg. 1 - 42v-44r

Bibliografia

Edicions:Perarnau i Espelt (1982), "Activitats i fórmules ...", doc. 3, pp. 67-69, i doc. 4, pp. 69-70 - Dóna per signatura "1B". N'hem revisat la transcripció
Martí i Bonet - Niqui i Puigvert (1984), "Els processos de les Visites ...", pp. 109-111 - Amb errors de transcripció
Guaita i Jiménez (2010), Dona i medicina a la Corona ..., p. 107, doc. 1 (parcial) - fragmentària
Bibliografia:Perarnau i Espelt (1982), "Activitats i fórmules ...", pp. 58-64
Martí i Bonet - Niqui i Puigvert (1984), "Els processos de les Visites ...", pp. 37-40
García Ballester (1988), La medicina a la València ..., pp. 35-36
McVaugh (1993), Medicine before the Plague ..., pp. 41, 105, 140, 162 i 164
Guaita i Jiménez (2010), Dona i medicina a la Corona ..., pp. 42-44, 94 i 107, doc. 1
Benito Julià (2016), "Geralda de Codines: metgessa o ..."

Observacions

Els eixarms són per a diverses malalties en general (1, reproduït), per a animals malalts en general (2), també per a animals (per a adives i terçons) (3, reproduït), i per a gotornons (4).

Gueraula també sabia reconèixer les malalties en les orines, art que li ensenyà un metge estranger arribat per mar a Vilafranca del Penedès; els documents detallen els coneixements que en tenia i se l'autoritza a practicar el diagnòstic, però sense conjuracions ni prescriure medicaments (vegeu fitxa biogràfica).