Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4226 (09 / maig / 2021)

Anònim. Tractat d'àbac (referències genèriques)

Publicació de la fitxa: 2012-12-02
Darrera modificació: 2019-05-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Tractat d'àbac (referències genèriques)
Altres títols:«Libre de compte de abba»
Llengua:Català
Data:estimada - ante 1391
Notes sobre la datació:Atestacions documentals des de 1391, a Barcelona, Perpinyà, Vic i Palma.
Estat de l'obra:perduda
Forma:prosa
Gènere:Tractat d'àbac
Matèries:Aritmètica i geometria

Contingut

Íncipit

Íncipit text:«De saber moltiplicar de comptes...» (Perpinyà, 1449)

Altres persones relacionades

Posseïdor:Ferrera, Joan de (m. 1406)
Desfeu, Romeu (fl. 1369 – 1419)
Anònim {1449}
Cabanes, Joan (m. 1582)

Sinopsi

Sinopsi:Manual per aprendre a comptar, amb poques explicacions teòriques i organitzats en una sèrie d'exercicis pràctics, alguns d'ells d'interès mercantil i per a l'administració de finques. El gènere fusiona la metodologia dels manuals d'àbac altomedievals, centrada en l'exposició de problemes, i les tècniques de càlcul dels algorismes universitaris, amb unes operacions i regles cada vegada més definides; una evolució que s'explica en funció de l'interès de la burgesia comercial per tenir a l'abast aquest tipus de guies.
Públic/intenció:Mercaders i, en general, tothom qui pel seu ofici o activitat havia de portar comptes.
Públic/intenció:Mercaders
Profans

Transmissió

Atestacions documentals:
  1. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 343, plec núm. 3 – 15 octubre 1406 – ítem 1
  2. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 346, plec s. núm., 28 ff., 24-X-1419 – 24 octubre 1419 – ítem 30
  3. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 2J1/20, pp. 130-133; 2J1/25, pp. 264-265 – 22 abril 1449 – ítem 6
  4. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 6518 – 1506 – ítem 228
  5. Sàsser [Sassari] - ASSs - Atti notarili – Inventari, Simó Jaume, b. 1, fasc. 41, ff. 1r-6v – 13 setembre 1581 – ítem 6

Bibliografia

Bibliografia:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, doc. 412 («unes taules de comptar», Joan I, 1391)
Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 457, núm. 19 («dos libres... scrit<s> en romans, en los quals ha... e diverses xiffres», Barcelona, 1400)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 12, núm. 20 («dos libres... scrit<s> en romans, en los quals ha... e diverses xiffres», Barcelona, 1400), doc. 26, núm. 1 («.I. libre grosset... qui és de l'art de xiffres», Barcelona, 1406), doc. 72, núm. 20 («.I. libret... de compte de abba», Barcelona, 1419), i doc. 292, núm. 4 («hun libre en què és l'obre de apendre d'abbe», Barcelona, 1463)
Goujaud (2010), "Les bibliothèques perpignanaises ...", p. 191, [núm. 6] ('un livre pour apprendre à compter', Perpinyà, 1449)
Goujaud (2010), "Les livres en usage à Perpignan ...", p. 12 («libre... per apprendre de comte, qui comensa: 'De saber moltiplicar de comptes'", Perpinyà, 1449)
Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., doc. 238, núm. 1 («libre... de geumatria e arismètiga, en pla», Palma, 1450), doc. 333 B, núm. 96 i 116 («libre... intitulat Pepinta, De abba», en llatí?; «libret... en què ha alguns tractats de còmpot», Palma, 1476), doc. 401, núm. 420 («libre... ben antich, lo Pepinta», en llatí?, Palma, 1493), doc. 433, núm. 34 («libret... de l'art de compte de abba», Palma, 1498), i doc. 893, núm. 2 («un libre de compte d'abba, en vulgar catelà», Palma, 1547)
Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., doc. 123, núm. 2 («hun libre en què és l'obre de apendre d'abbe», Barcelona, 1463)
Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 287 («libre... apellat Còmpot», Vic, 1469, en llatí?)
Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., doc. 62bis («trescentos sexaginta còmpots» impresos, Barcelona, 1489)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 300-302 i 306

Observacions

Referències imprecises en fonts documentals. En català, se'n conserven tres: l'Anònim, Tractat d'àbac (Barcelona), l'Anònim, Tractat d'àbac (Siena I) i l'Anònim, Tractat d'àbac (Siena II), potser tots d'origen barceloní i el primer copiat a l'últim quart del s. XIV.

Les indicacions cronològiques en aquesta fitxa fan referència únicament a aquestes atestacions documentals imprecises i no a les fonts identificades.