Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4239 (26 / setembre / 2021)

Anònim. Receptes de menescalia i medicina (SCC)

Publicació de la fitxa: 2016-11-03
Darrera modificació: 2019-07-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Receptes de menescalia i medicina (SCC)
Llengua:Català
Data:estimada - s. XIV m.
Lloc:Morella
Notes sobre la datació:Datació i localització de la còpia conservada.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Eixarm
Recepta mèdica
Recepta veterinària
Matèries:Veterinària - Menescalia
Medicina - Farmacologia
Màgia - Màgia mèdica i protectora

Contingut

Consistència:completa
Conservació:completa

Íncipit

Invocació:[Invocació:] «Ihesus Christus»
Íncipit text:«A bèstia volguesen los uls exir del cap, sagna d'ampdues parts dels polsos e puxs pren b[o]n[es b]ranques de fonol tendre e cou-les bé ab bon vi...»; «Qui vol engrexar bèsties, aga hom farina de faves, fets-li'n abeuratge e faràs grasa...»

Èxplicit

Èxplicit del text:«... A bèstia que agués mengat rialgar que fos sobre entrat, age hom d'un engüent que hom apelle palaui»

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
(1) «A bèstia volguesen los uls exir del cap»; (2) «A bèstia que à gavarre»; (3) «A bèstia ho ha hom qui fos fiblat de serp»; [17v] (4) «Qui vol engrexar bèsties»; (5) «Qui vol engrexar bèsties»; (6) «A orinar, ha hom o a bèstia»; (7) «A glànolles»; (8) «A traure osos cascats de nafra»; (9) «A tota unfladura que sie feyta per colp»; (10) «A tota nafra a sanar»; (11) «A nafra que sia enfi[s]tolada»; (12) «A bèstia que ha uorfa»; (13) «A bèstia que no pot femar»; (14) «A bèstia que no pot pixar»; (15) «A bèstia que ha seguela»; (16) «A bèstia que age roya e·ls peus entre·l pèl e la ungla»; (17) «A bèstia que ha fístola entre·l pèl e la ungla o en altra part»; (18) «A bèstia jove que à esparavayn»; (19) «Tot hom que vol comprar bèstia gart-la de son pèl axí com de son cuyr e farà'n de son bé e de son prou»; (20) «A bèstia que à cap vorm»; (21) «A bèstia que [ha] lúpia»; (22) «A bèstia que age fístoles e·l dos»; (23) «A bèstia que à roya e·ls travadors, la qual roya s'apelle aristella, la qual [és] senblant d'ivern e core-li l'aygua»; i (24) «A bèstia que agués mengat rialgar que fos sobre entrat».

Sinopsi

Sinopsi:Recull de receptes de menescalia i medicina humana copiades en apèndix a un compendi de menescalia.
Públic/intenció:El recopilador anònim, probablement relacionat amb un paraire o mercader de draps de llana i de cereals de Morella.
Públic/intenció:Pacient
Usuari

Transmissió

Manuscrits:Completa - Castelló de la Plana - SCC - Manuscrits - s/n [Menescalia] - ff. 1r i 17v-20v

Bibliografia

Edicions:Lluís Gimeno Betí (UJI i SCC), en prep.

Observacions

Les núm. 3 i 6-11 són per a humans o per a un ús indiferent en humans i en animals. Les núm. 12 i 13 contenen eixarms o altres fórmules supersticioses. La núm. 19 és un consell per a la compra de cavalls relatiu als pelatges.