Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4431 (15 / maig / 2021)

Anònim. Compte de Joan Peris (BC 864)

Publicació de la fitxa: 2020-07-05
Darrera modificació: 2020-07-05
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Compte de Joan Peris (BC 864)
Llengua:Català
Data:estimada - c. 1528
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Llibre de comptes familiar
Matèries:Comptabilitat

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Íncipit text:«Deu mossèn Johan Périz, per son compte, atràs a cartes .XIII., vint ducats, los [quals] yo he donats ab letra de canvi [...] sinc, los qualls ha rebuts Pere Marmer, dels quals he cobrat cautella, y del dit cambi té sotascrita de de [sic] mossèn Francisco Ferreres, mercader, dels [que] yo li tinch a fer bons, a son compte — .XXIII. liures...»

Èxplicit

Èxplicit del text:«... Més, deu que ab lo sabó que [...] de loza que y va haver sis liures de spez[...], los qualls ell les meté, fer bones, que yo el fas creador de les dites [que] les ly poze en compte, que per tot són — .VI. liures».

Altres persones relacionades

Al·ludit:Manresa, Joan (fl. 1528)
Peris, Joan (fl. 1528)

Sinopsi

Sinopsi:Còpia parcial (s'hi remet a un foli 13) d'uns comptes personals (de "deu e deig") d'un individu anònim de la primera meitat del s. XVI (c. 1528) amb un cert "mossèn" Joan Peris, aparentment el seu procurador.
Públic/intenció:Usuari

Transmissió

Manuscrits:Barcelona - BC - Manuscrits - 864 - f. 111r

Observacions

L'anònim autor del compte consigna deutes que «mossèn» Joan Peris té amb ell per una lletra de canvi en ducats pagada a Pere Marmer i avalada per per Francesc Ferreres, mercader; pel pagament que féu l'anònim al mosso de Peris "que·m portà lo despaix de Mallorqua", al qual mosso havien robat els diners; i, sembla, per sabó. Contràriament, l'anònim anota que deu a Joan Peris diverses quantitats que aquest havia pagat en nom seu, una per motiu indeterminat amb moneda de Barcelona; una altra al mosso de Joan Marimon, la qual quantitat ha girat a la taula de canvi de Barcelona; una altra en moneda "cathalana" a Bernat Llivià, mercader; i una altra en ducats pel salari de l'any 1528 de l'advocat de l'anònim "per lo plet de mossèn Joan Manreza", essent aquest l'únic assentament datat.