Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4435 (26 / setembre / 2021)

Aldobrandí de Siena (s. XIII in. – 1296/1299). Tractat de les viandes i dels beures [versió M] [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Aldobrandí de Siena (s. XIII in. – 1296/1299). Livre de physique [Francès]

Publicació de la fitxa: 2013-12-12
Darrera modificació: 2013-12-12
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Aldobrandí de Siena (s. XIII in. – 1296/1299)
Títol regularitzat:Tractat de les viandes i dels beures [versió M]
Altres títols:«Tractat de les viandes e dels beures»
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - s. XIV-2
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Matèries:Medicina - Dietètica i higiene

Contingut

Consistència:fragmentària

Íncipit

Rúbrica inicial:«Comença lo Tractat de les viandes e dels beures» (BNE 1474).
Íncipit text:«E primerament del forment. — Lo forment és trempadament calt, e és semensa molt profitosa a la natura humanal. Lo pa qui·s fa d'ell, e és ben llevat e ben cuyt, és molt sa e profitós, mas aquell qui no és llevat e mal cuyt és molt perillós. Lo pa qui·s fa del seu segó és de poch nodriment e pocha força dóna a qui l'uza. Lo pa qui no és molt trenchat e menejat com se pasta, e pa qui no és llevat, e pa qui no és pastat menys de sal, e pa qui és mal cuyt són tots vyscosos e grosos e posats mal profitosos e molt perilosos uzar-los...» (BNE 1474).

Èxplicit

Èxplicit del text:«... De les aygües. — [...] L'aygua en la qual hom se deu banyar no deu ésser masa calda ne masa freda sinó tèbea, e aquesta tal lleva l'enujament, lleva dolors, crex la bellesa del cos e scura les sobrefluytats del cos; de .XV. en .XV. dies sia lavat lo cap, en dejú totstemps e no ab lo ventrell ple, ne raure cap ne barba sinó en dejú» (BNE 1474).

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
[BNE 1474]: <DE LES SEMENCES:> (1) «E primerament del forment»; (2) «De l'ordi»; (3) «Del mill»; (4) «De la avena»; (5) «De l'arròs»; (6) «Dels fezols»; (7) «Dels lobins»; (8) «De les llenties»; (9) «De les faves»; (10) «Dels pèzols»; (11) «Dels ciurons»; — DE LES FRUYTES: (12) «Primo, de les figues»; (13) «Dels raÿms»; (14) «Dels raÿms penjats e de les panses»; (15) «De les móres»; (16) «De les prunes»; (17) «De les sireres»; (18) «De les pomes»; (19) «De les peres»; (20) «Dels présechs»; (21) «De les magranes»; (22) «De les holives»; (23) «De les nous e avellanes»; (24) «De les ametles»; (25) «Dels festuchs e dels pinyons»; (26) «Dels codonys»; (27) «Dels ponsirs»; (28) «Dels cogombres»; (29) «De les carabases»; (30) «Dels naps»; (31) «De les pestenagues»; (32) «Des spàrechs»; (33) «De les gírgoles»; (34) «Dels ràvens»; (35) «Dels alls e de les sebes e porros»; (36) «De les lletugues»; (37) «De les verdolagues»; (38) «De les cols»; (39) «Dels spinachs»; (40) «De la borraja»; (41) «Del fenoll»; (42) «Del juyivert»; (43) «Dels blets e bledes»; — DEL MENJAR QUI ÉS PRES DELS ANIMALS: (44) «Primerament, de la carn del porch»; (45) «De la carn bovina»; (46) «De la carn de l'anyell, de la ovella e del moltó»; (47) «De la carn del cabrit, de la cabra e del boch»; (48) «De la cabra»; (49) <Del boch>; (50) «De la carn de la llebre»; (51) «De la carn del servo»; — DE LES PARTS DELS ANIMALS: (52) «Primerament, dels peus»; (53) «Del servell»; (54) «Del moll»; (55) «Del ventre e dels membres qui en ell són»; (56) «De la llet»; (57) «Del formatge»; (58) «De la sanch»; — DELS AUÇELLS: (59) <De la carn dels aucells>; (60) «De la gallina»; (61) «Dels pollastres»; (62) «Del gall»; (63) «De la perdiu»; (64) «De les guatles»; (65) «Del colom»; (66) «Dels todons e de les tortres»; (67) «Dels pardals e dels altres auçells pochs»; (68) «De les oques e ànedes»; (69) «Dels hous»; — <DELS BEURES:> (70) «De l'holi»; (71) «Dels vins»; (72) «Del vinagre»; i (73) «De les aygües».

Transmissió

Manuscrits:Fragmentària - Madrid - BNE - Manuscritos - 1474 - ff. 89-104v

Bibliografia

Edicions:Indini (1991), "Un Tractat de les viandes e dels ..." - Versió del ms. BNE 1474.
Catàlegs i repertoris:Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", p. 206 (versió M, que no identifica: «peut-être la fin du pseudo-Albert» present al mateix ms. BNE 1474)
Mettmann (1983), "La littérature didactique en ...", núm. 7277 (no l'identifica)
Bibliografia:Féry-Hue (1987), "Le Régime du corps ...", pp. 113-134 (difusió i identificació de la versió M)
Günzberg i Moll (1996), "Tractat de les viandes e dels ...", pp. 699-706 (anàlisi parcial de la versió M, que no identifica)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 103

Observacions

Els textos dels dos testimonis catalans conservats del Livre de physique d'Aldobrandí (M = BNE 1474 i P = BnF Esp. 508) representen dues redaccions d'una mateixa traducció o dues traduccions diferents (no s'ha estudiat) d'una part del llibre tercer de l'obra original («Des simples coses qu'il convient a oume user»). Aquest llibre està àmpliament fonamentat en el De dietis universalibus et particularibus d'Isaac Israeli (i aquest en el De alimentorum facultatibus de Galè, d'on deu venir l'atribució a aquest autor en la versió P, i en Dioscòrides).

Les dues traduccions (o redaccions) catalanes, anònimes als mss. respectius, han de provenir de textos francesos abreujats i que probablement contenien només aquesta part de l'obra. En aquestes dues versions catalanes, els capítols, molt curts i escrits en un estil molt directe, indiquen per a cada vianda o beguda les característiques, la manera de consumir-se i l'eficàcia o contraindicació segons les varietats, les estacions de l'any o les malalties més habituals. Mettmann 1983 proposà que totes dues podrien haver estat fetes en la segona meitat del segle XIV, però P sembla un text més antic o bé sense modernitzar.

La versió M és l'única coneguda pels qui han estudiat la difusió de l'obra, i també pels qui l'han editat i estudiat en català (però fou identificada per Fery-Hue 1987). Els capítols d'aquesta versió estan ordenats en set grups, la majoria dels quals tenen rúbriques específiques: les sements o grans produïts per la terra i els llegums (I), les fruites i verdures (II), les carns (IV), les parts dels animals i els productes derivats (V), la carn de les aus i els ous (VI), i les begudes i altres líquids (VII). Comparada amb el text francès editat el 1911 (l'únic disponible), omet alguns capítols, els que té els reordena de forma diferent i els abreuja. Comparada amb la versió P, M és menys abreujada, però omet seccions que no manquen en aquella (espècies) i en conté que no hi apareixen (parts dels animals), i l'ordre d'alguns capítols hi és sensiblement diferent.