Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4456 (16 / maig / 2021)

Anònim. Dietes i receptes de medicina (BNE 3066 II)

Publicació de la fitxa: 2018-11-18
Darrera modificació: 2018-12-03
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:parcial

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Dietes i receptes de medicina (BNE 3066 II)
Llengua:Català
Data:estimada - s. XV-1 (c. 1420?)
Lloc:Tortosa?
Notes sobre la datació:Datació de la còpia conservada, però deuen ser coetànies (vegeu Sinopsi i Observacions). Per a la localització, vegeu la descripció del ms. i la biografia de Galceran Torró (fl. 1391 – 1454).
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Dieta
Recepta mèdica
Matèries:Medicina - Farmacologia
Medicina - Dietètica i higiene
Medicina - Cirurgia i anatomia

Contingut

Consistència:fragmentària
Especificacions:La núm. 4 és àpoda per haver estat tallada per un relligador del volum.

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
(1) «Medicina molt notable e provada a fístola lacrimar o altra que sia en qualsevol part del cors»; (2) «A mal de trenchadora [sic], cosa bona e provada»; (3) «A dolor que suffiren los trenquats per ventositat o frador que han recollida bax en lo budel»; i (4) «A ciàticha».
Text complet
(receptes o fragments):
Parcial: (2) «A mal de trenchadora [sic], cosa bona e provada. [...] E guart-se de tot legum e de tota carn de pèl agut e de forcejar e spembre e que entretant no trebayll molt e ab açò continuant, Déus volent, guarrà»; [...] (4) «A ciàticha. A dolor de çiàticha, prenets pebre redon, hun quart; ítem, scorça de toronga veyla, .I. onza; ítem, bretònega menor, tres onzes; ítem, sal de Cardona, mig quart. Totes aquestes coses sien un poch torrades e polvorizades ensemps e puys ajats mel, tant com mester serà ad conficiendum, e feu de aquesta pasta troçes a manera de .Iª. fava e de aquests trocets penrets-ne un al matí e altre al vespre, mas guardau-vos de potació enaprés, en special de vespre. Item, cave ab omni specie lactis, a carne bovina [et] porquina, a legumibus, e guardau-vos de cols blanques e de fruytes e de vin blanch e de tota vianda de pasta, axí com són fideus, e guardau-vos de brous a beure, e lo més que menjareu sie en ast. Ítem, que us guardeu de salses massa agudes, e en quantitat que sie pocha. Ítem, de tota agrura, axí com vinagre e toronga, e·n special de l'agre del limó. Ítem, que us guardeu de tot trebayll aprés menjar, en special cavalcar camí; post cibum almenys que del menjar al cavalcar age .IIes. ores o tres o pus. Ítem, que us guardeu de pex, majorment de pex [vermeyll] e de [...]».

Sinopsi

Sinopsi:Quatre receptes, algunes (2 i 4) amb la corresponent dieta, per a fístoles, trencadura (hèrnia) i citàtica, recopilades per un anònim, aparentment jurista de l'àrea de Tortosa i relacionat amb Galceran Torró (fl. 1391 – 1454). Semblen correspondre a receptes donades a la família per metges universitaris.
Públic/intenció:Pacient
Usuari

Transmissió

Manuscrits:Fragmentària - Madrid - BNE - Manuscritos - 3066 - A - f. 21vab

Bibliografia

Edicions:Serrano Larráyoz (2019), "Consejos médicos en lenguas ..." - fragmentària - receptes núm. 2 (parcialment) i 4
Catàlegs i repertoris:Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", p. 211

Observacions

Els fragments llatins que contenen són típics de les receptes donades pels metges universitaris.

Vegeu les altres receptes copiades al manuscrit pel mateix recopilador anònim.