Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4659 (25 / juliol / 2021)

Anònim. Eixarms per evitar l'avortament i altres finalitats (Arsenal 105)

Publicació de la fitxa: 2014-01-18
Darrera modificació: 2018-08-19
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Eixarms per evitar l'avortament i altres finalitats (Arsenal 105)
Llengua:Català
Data:estimada - s. XV segon quart
Lloc:València
Notes sobre la datació:A partir de la datació (c. 1420) i la localització del ms. conservat.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Eixarm
Matèries:Màgia - Màgia mèdica i protectora
Medicina - Ginecologia, obstetrícia i cosmètica

Contingut

Consistència:completa

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
(1, f. 168r) «Qui vol que dona prenys no s'affol»; (2, f. 169r) «Si nengú vol venir davant rey o príncep»; (3, f. 170r) «Qui vol que la sua companya no li faça traÿció ni engan»; (4, f. 176r) «Qui vol fugir a tota temptació del diable»; (5, f. 177r) «Qui vol que Déu li complesca ço que desiga e que negun enemich no li pusca noure»; (6, f. 179r) «Qui vol haver lo cor bé il·luminat e que nenguna cosa no li pusca metre temor»; (7, f. 181v) «Qui vol viure en bona vida e en bona fama»; (8, f. 192r) «Si nengu ha <a> entrar en batala o ha aguda brega ab nengú e vol haver pau ab aquells»; (9, f. 192v) «Qui vol posar pau entre marit e muler»; (10, f. 193r) «Qui vol que nengun jutge no li faça injustícia»; (11, f. 195v) «Qui vol ésser escapat de tot peril»; (12, f. 196r) «Qui vol obtenir e ésser en gràcia de alguna persona»; (13, f. 197r) «Qui vol que negun enemich no li pusca noure»; (14, f. 198r) «Qui vol esquivar tempestat de mar»; (14, f. 199r) «Qui vol deliurar algú de presó»; (16, f. 200v) «Qui vol posar pau entre dos discordans»; (17, f. 202r) «Qui vol viure segurament en sa casa»; (18, f. 207r) «Qui vol deliurar algú de gran peril quant que ell sia peccador»; (19, f. 210r) «Qui vol que tota obra bona per ell començada vingua a bona fi»; (20, f. 227v) «Qui vol que nostre senyor Déu lo deffena de tota mala temptació»; i (21, f. 244r) «Qui vol que en totes les sues obres sia endreçat».

Sinopsi

Sinopsi:Eixarms per a diverses finalitats, que només és mèdica en la núm. 1. Copiats per l'usuari anònim d'un breviari de la diòcesi de València als marges de diversos folis del ms.
Públic/intenció:Dones
Pacient
Usuari

Transmissió

Manuscrits:París - Arsenal - Manuscrits - 105 - ff. 168r, 169r, 170r, 176r, 177r, 179r, 181v, 192v, 193r, 195v, 196r, 197r, 198r, 199r, 200v, 202r, 207r, 210r, 227v i 244r

Bibliografia

Edicions:Bohigas i Balaguer (1985), Sobre manuscrits i biblioteques, p. 14 - fragmentària - Els núm. 11, 12 i 13.

Observacions

La majoria proposa l'ús dels salms, i en alguns casos coincideixen amb els de l'obra atribuïda a Alcuí de York (pseudo), Llibre del usos dels salms, Traductor: Anònim.