Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4776 (31 / juliol / 2021)

Anònim. Recepta per al mal de pedra (ACSG Cervera 660 III)

Publicació de la fitxa: 2014-01-15
Darrera modificació: 2014-01-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Recepta per al mal de pedra (ACSG Cervera 660 III)
Altres títols:«Al mal de Johan Ponç»
Llengua:Català
Data:estimada - 1485 - 1486
Lloc:Cervera
Notes sobre la datació:Datació i localització del ms. conservat.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Matèries:Medicina - Farmacologia
Medicina - Pesta i altres malalties

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«Al mal de Johan Ponç».
Íncipit text:«Una guineu viva, e degolar-la com a moltó...».

Èxplicit

Èxplicit del text:«... sie vella o novella, açò no pot fer mal. Provat».

Continguts

Text complet
(receptes o fragments):
«Al mal de Johan Ponç. — Una guineu viva, e degolar-la com a moltó. E penre la sanç en una greala, e pressa, que hagen una caçola nova que no hage servit e metre-y la sanch, e porta<r>-la han al forn, e que allí stigue fins que la sanç sie cremada dins la caçola. E axí penran aquella sanch cremada e fer n'an pólvora ben mólta. E al vespre, com lo pacient se n'irà a dormir, penre mitg got o hun got de vi grech e metra una bona cullerada de aquella pólvora e allò beura, e que ho face per nou matins e serà gorit. La guineu, sie vella o novella, açò no pot fer mal. Provat».

Altres persones relacionades

Recopilador:Ponç, Joan (fl. 1446 – 1493)

Transmissió

Manuscrits:Cervera - ACSG - Fons notarials: Cervera - vol. 660 - f. 42r

Bibliografia

Edicions:Gómez Gabernet (1918), "Regirant papers vells: mals i ..." - fragmentària - N'omet la rúbrica.

Observacions

Recepta per al mal de pedra (vegeu les altres receptes del mateix manual notarial, especialment la núm. III), obtinguda pel notari de Cervera Joan Ponç, que patia aquesta malaltia. Segueix una anotació coetània (escrita amb el mateix to de tinta i el mateix ductus, però separada per una línia horitzontal, com els altres assentaments econòmics de la pàgina), a tall de recordatori, que podria afegir informació sobre els canals pels quals l'obtingué: «Scriga an Johan Cerdà a la torra de micer Johan Andreu, a Vilafrancha, a casa d'en Johan Pellicer, mercader».
Gómez 1918 va ometre la rúbrica i aquesta anotació aparentment complementària.
N'hem revisat la transcripció.