Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4901 (17 / juny / 2021)

Anònim. Recepta per fer bona tinta (SAL 7)

Publicació de la fitxa: 2014-06-06
Darrera modificació: 2014-06-06
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Recepta per fer bona tinta (SAL 7)
Llengua:Català
Data:estimada - post 1458
Lloc:Vilafranca [del Maestrat?]
Notes sobre la datació:Datació i localització del ms.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Recepta tècnica
Matèries:Tècniques - Tinta

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«Recepta per fer bona tinta».
Íncipit text:«Primerament, que sia presa .Iª. ll. de guales, que sien martofelades...».

Èxplicit

Èxplicit del text:«... en les dites feces a ta coneguda per fer la segona tinta».

Continguts

Text complet
(receptes o fragments):
«Recepta per fer bona tinta. — Primerament, que sia presa .Iª. lliura de guales, que sien martofelades e sien meses en .I. quarter d'aygua de pluga que stiga [en] una ola nova e remulen .IIII. o .V. jorns, e aprés sien meses a bolir en foch ardent e stiguen-hi fins que sien moles. E aprés, levau-les del foch e com hauran reposat .I. poch e com seran reposades [sic], sia mudada aquella aygua en una altra ola. E aprés, sia mes mig quarter d'aygua [de] pluga en les dites guales [marg. esq.: e ab les mans sien ben fregades] e tornen al [foch], emperò fa-y a metre una bona taça de vinagre fort e .I. brot o dos de doncel. E com haurà axí ben bolit, sien levades del foch e com serà refredat, sien colades ab .I. dra[p] e ben premudes a fi que n'hixca bé la s[ubstàn]cia, e aquella aygua sia mesclada ab la prim[era]. E com serà tant refredada fins que hom hi <puga> tenir lo dit, lavores prin .VIII. onzes de vidriol de Montalbà ben mòlt, sia mes en l'aygua de les guales a poch a poch, m[enant]-ho ab .I. bastonet. E com serà quax fr[eda], prin miga lliura de goma aràbigua que sia be[n] clara e no gayre grosa e met-la [en] dita aygua a poch a poch, sens menar. E com vendrà lo centdemà, menar, e tots jorns una vegada fins a .XVIII. o .XX. jorns. E aprés, met-la en una a<m>pola en tal manera que no y entren les feces. Aprés, pendràs aygua e me[t]-la en les dites feces a ta coneguda per fe[r] la segona tinta».

Sinopsi

Sinopsi:Recepta per fer tinta.
Públic/intenció:Usuari

Transmissió

Manuscrits:Palma [Ciutat de Mallorca] - SAL - Manuscrits - 7 - f. IIrb

Observacions

El model de llengua d'aquesta recepta és occidental, i concretament de Tortosa o València.