Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op5144 (15 / maig / 2021)

Anònim. Tractat de medicina no identificat (Borja Perg. E-13-1)

Publicació de la fitxa: 2015-11-07
Darrera modificació: 2015-11-07
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:parcial

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Tractat de medicina no identificat (Borja Perg. E-13-1)
Llengua:Català
Data:estimada - ante 1325
Lloc:Catalunya Nord?
Notes sobre la datació:El text té solucions pròpies de l'scripta librària catalana primitiva («partz», «feyta», «autra vou», «cuytz», «aysò»), que s'abandonà vers 1320-1330, i potser fou elaborat al NE de Catalunya («sansugues» per 'sangoneres').
Bibliografia sobre la datació:Badia - Santanach - Soler (2010), "Els manuscrits lul·lians de ..." (scripta librària primitiva)
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Compendi de medicina pràctica

Contingut

Conservació:fragmentària
Especificacions:Només un retall d'un bifoli (vegeu descripció del ms.).
Per al contingut, vegeu Observacions.

Íncipit

Íncipit text:«[...]ses bayar en ayga dossa ab farina de faves e ab ... ab oli de forment e ab vinagre e ab citragis? e ab ... e ab sofre e ab farina de...» (f. 1r)

Èxplicit

Èxplicit del text:«... e lentiles? de de [sic] qui són de freda cosa. A fresca blavor de la cara ampast [...]» (f. 2v)

Continguts

Text complet
(receptes o fragments):
Transcripció de la cara interna del bifoli:
► [f. 1va:] «[...] de fumo terre. E con la matèria cerà digesta, purga ab les dos partz de catàrtic emperial e ab la tersa partz de ierarofina? En lo ters dia fé-li stuba de les dites herbes fredes e con ce n'ixirà, da-li dos partz de trocisques, e cia la tersa part de la tiríaca major. En lo cegent dia, sag<n>a'l de la dita vena. [...] a vegades lo sagna en la sumitat del nas, e pròpriament ab sansugues; a vegades sotz la lenga lo sagna e a vegades [...]».
► [f. 1vb:] «[...] que la etat e les forces o requeren. Puxes, disgers la matèria ab ozizacara e ab ayga on cia cuyta endívia. E co<n> la matèria cerà digesta, purga-la ab catàrtic covinent<ment>. Aprés lo purgament, fé-li bay d'erbes fredes diurètiques axí con endívia, móra, capilli veneris, cera [...] diantos epàtica, pala d'ordi e·ls cemblans. Feyta l'astuba, autra vou lo sagna en lo cegon dia. Puxes, ús d'aquest ongent [...]».
► [f. 2ra:] «[...] e ab vinagre detemprat, e ages-lo perfumat ab ayga on cia cuytz donzel. Ci·s fan de cosa cauda, destempra amenles amares ab farina de faves e ab vinagre, e con l'auràs perfumat, ab lo cosement de la vena fé-li untament. Ítem, a lentiles baya estopa en sanc de gal o de [ànades?] [...] sobre la cara. Ítem, axí a cosa cauda co<n> a freda val sanc de lebra o de ca, [tan que l'auràs cuyta] [...]».
► [f. 2rb:] «[...] clarifica la cara e [...] blancor e color, e·n tol baril[...] pren suc de cocombre agrest [...] de la rasiu del yari e del suc de [...]cille e de serpentàrie, de tot ogalme[nt ...] e de blancquet, .II. dracmes, e .III. l[iur]es de mel. Mesclo tot en? [clar] [...] ad espesor de[sigada?] [...]nt d'aysò volràs usar, baya't; puxes, torqua't ab prims draps; puxes, ab aysò unta·l cors que lo·n? auràs sa[...]».

Sinopsi

Públic/intenció:Metges pràctics

Transmissió

Manuscrits:Fragmentària - Sant Cugat del Vallès - Borja - Pergamins - Perg. E-13-1 - ff. 1r-2v

Observacions

Traducció catalana d'un tractat de medicina pràctica o de cirurgia que ara per ara no hem pogut identificar. El f. 1 conté un capítol sobre malalties de la pell. Aquest passatge apareix als capítols De cancro, De formica (nolimetangere), De lupus (herpesnomine) de diversos tractats de cirurgia (Roger, llib. II; Teodoric, llib. III; Lanfranc; Saliceto) i compendis medicopràctics (Canon, llib. IV, fen 3, tr. 1; Gilbert l'Anglès, llib. VII), si bé no exactament en els mateixos termes.