Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB op5295 (19 / setembre / 2019)

Anònim. Recull miscel·lani sobre aigües i procediments alquímics. Traductor: Mas, Jaume (fl. s. XVI-1) {o potser només copista}

Publicació de la fitxa: 2017-08-28
Darrera modificació: 2017-08-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Recull miscel·lani sobre aigües i procediments alquímics
Traductor:Mas, Jaume (fl. s. XVI-1) {o potser només copista}
Llengua:Català
Data:estimada - s. XVI primer quart
Notes sobre la datació:Data de la còpia conservada.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Compendi d'alquímia
Recepta alquímica
Matèries:Alquímia

Contingut

Íncipit

Íncipit text:«Considerades moltes coses de les influèns[i]as de les planetes i les calitats que cada una té, avem ara a dir de la virtut de la aiga de vida, e així és anomenada aiga de vida decocsió e distil·lasió del vi de què n'ix e n'és separada...»

Èxplicit

Èxplicit del text:«... e sàpies que millor sirà que la metes en .4. o .5. carabasas o cosos d'elanbic per fer-o pus prest tots a la una, car so que faràs en un mes faràs en .X. dies. Aprés torne metre aquesta aigoa sobre les sues feses et, bé tapat et bé llutat, torna-o a distil·lar et cetera. E loa a Déu».
Colofó:«Lo autor és un metge».

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
(1) Virtuts de l'aigua de vida; (2) «De l'aiga de l'or»; (3) «En aquest capítol apar la primera part de la Pràtica en la manera de fer l'aigoa ab la qual se pusce [sic] disolre l'or segons que·s seg[u]eix»; (4) «Tersa rúbrica: de la purificasió de l'or»; (5) «Preparasió de la sal comuna»; (6) «Per blanc, sobre Júpiter e Mercuri (és provada en la cort del rey de Fransa)»; (7) «Sobre mercuri»; (8) «Seg[u]eix-se lo nodriment qui·s deu fer dels .2.»; (9) «De la projesió del dit ellixir, et primer de la pedra»; (10) «E si vols rodoir la pedra et lo dit ellixir a pedra»; (11) «Disolisió [sic] del sol»; (12) Recepta per fer una aigua verda, ínc. «Recipe 2. ll. vidriol de Montalbà...».

Altres persones relacionades

Altres:Pseudo-Ramon Llull {autoria parcial a verificar}

Sinopsi

Sinopsi:Extrets de diverses obres, entre les quals potser alguna del corpus pseudolul·lià.
Públic/intenció:Alquimistes
Usuari

Transmissió

Manuscrits:Fragmentària - París - BnF - Manuscrits: Esp. - 289 - ff. 173r-179r

Observacions

Extrets d'un tractat sobre aigües alquímiques (potser del Pseudo-Ramon Llull) i receptes sobre diversos procediments. Després del núm. 4 hi ha un «Deo grasias» escrit en línia a part. Segurament són traduccions fetes a partir de fonts llatines.