Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op5806 (04 / agost / 2020)

Pacs, Perellós de (m. c. 1590). Llibre de notes i rebuts

Publicació de la fitxa: 2019-04-09
Darrera modificació: 2019-04-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Pacs, Perellós de (m. c. 1590)
Títol regularitzat:Llibre de notes i rebuts
Altres títols:«Libro de anotaciones y recibos del magnífico señor Perellós de Pax»
Llengua:Català
Data:estimada - c. 1539-1576
Lloc:Palma
Notes sobre la datació:Dates extremes en l'original, actualment il·localitzat, a la còpia que se'n conserva (vegeu Transmissió).
Estat de l'obra:perduda
Forma:prosa
Gènere:Llibre de comptes familiar
Matèries:Comptabilitat

Contingut

Íncipit

Íncipit text:[...] «A XXIII de satembra l'any MD quoranta set, me donà an Nicolau, mon jermà, tres lliures per mans de Juan Moyà, per lloguer de la mia botigua del fabi[...] a què cap mil y cinch-cents cortans. Las ditas tres lliures m'à donat...»

Èxplicit

Èxplicit del text:«... A [...] febrer de l'any MDXXXVI [...] botigua mestra Antoni, francès. Queda'm a deura miga ayada y lo que avia pasat [...] XXIII de janer fins lo dia que se n'és [...] Jo no·l puch forsar que·m [...]tre mig any puys ja comensat [...] las mans y algun poch de [...]inestra que m'à fetas portes» [...]

Sinopsi

Sinopsi:Llibre de comptes del noble Perellós de Pacs (m. Palma, c. 1590), en el qual, com era costum, va afegir tot de notes i recordatoris que eren del seu interès i del de la seva família, avui d'un gran interès per a la història cultural.
Públic/intenció:Perellós de Pacs i la seva família.
Públic/intenció:Usuari

Transmissió

Manuscrits:Palma - ACM - Capbreus, còdexs i repertoris - s/n (Perellós de Pacs)
Fragmentària - Palma - ARM - Miscel·lànies - Miscel·lània Pasqual, 8 - pp. 141-248
Observacions:En sobreviu, a l'ARM, una còpia quasi completa (excepte les parts deteriorades de l'inici i el final) efectuada l'any 1870 per Bartomeu Pasqual Arrom (1822 – 1884) a partir del ms. original, llavors conservat a l'ACM i actualment il·localitzat.

Bibliografia

Edicions:Pacs (1999), Noticiari d'una casa noble ..., pp. 33-97
Bibliografia:Pascual Arrom (1876), "Apuntaciones curiosas de una ..."
Simó (1990), Catàleg dels noticiaris ..., p. 49 (confon l'autor amb el seu germà Pere de Pacs)

Observacions

La font, identificada com a "noticiari" pels seus estudiosos recents, pertany al gènere dels llibres de comptes familiars (en la història cultural francesa, "livres de raison").

Per a les característiques generals de l'obra, vegeu els comentaris de Bartomeu Pasqual a la seva còpia, que hem reproduït a la fitxa corresponent.

Pasqual va encapçalar la seva còpia amb el títol «Libro de anotaciones y recibos del magnífico señor Perellós de Pax», que podia correspondre a un de present a l'inici de l'original i que mal llegia o, més probablement, era fruit de la seva anàlisi del contingut de l'obra. El mantenim essencialment, si bé traduït al català.

Conté:
* Anònim, Receptes culinàries, casolanes, veterinàries i de medicina (Perellós de Pacs)