Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op5807 (17 / juny / 2021)

Anònim. Receptes culinàries, casolanes, veterinàries i de medicina (Perellós de Pacs)

Publicació de la fitxa: 2019-04-10
Darrera modificació: 2019-04-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Receptes culinàries, casolanes, veterinàries i de medicina (Perellós de Pacs)
Llengua:Català
Data:estimada - c. 1549-1566
Lloc:Palma
Notes sobre la datació:Datació i localització del testimoni que les ha transmès (vegeu Observacions), perdut. Se'n conserva una còpia de 1870.
Estat de l'obra:perduda
Forma:prosa
Gènere:Recepta casolana
Recepta de cuina
Recepta mèdica
Recepta veterinària
Matèries:Cuina, confiteria i alimentació
Veterinària - Falconeria i caça
Veterinària - Menescalia
Medicina - Ginecologia, obstetrícia i cosmètica

Contingut

Consistència:completa

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
(1) «Per a fer mitga lliura de salsa» (p. 171); (2) «Recepta de hun betum per alfàbies qui tinguen alguna fesa per hon vesan» (p. 180); (3) «Recepta per a falcons, la qual tinch de hun casador, qui·m vené hun tunisench, qui anava ab las galeras de don Bernaldino» (pp. 180-181); (4) «Recepta per hun cavall qui quau y fa·s mal a les cames» (p. 182); (5) «Medicina molt apropiada per a dona que tingua flux de sanch qu·és byudament» (p. 197); (6) «Lo que m'à consallat lo manasqual de Manacor que fasa al caval per lo mal que té al bras, a la cayella de hun puny, qui·l fa coxetgà» (pp. 211-212).

Altres persones relacionades

Recopilador:Pacs, Perellós de (m. c. 1590)
Al·ludit:Mendoza, Bernardino de (1501 – 1557)

Sinopsi

Sinopsi:Receptes de cuina (per a l'elaboració d'un condiment), casolanes, veterinàries (de falconeria i de menescalia) i de medicina.
Públic/intenció:Públics urbans (nobles i burgesos).
Públic/intenció:Burgesos
Nobles
Usuari

Transmissió

Manuscrits:Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Capbreus, còdexs i repertoris - s/n (Perellós de Pacs)
Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Miscel·lànies - Miscel·lània Pasqual, 8 - pp. 171, 180-182, 197 i 211-212

Bibliografia

Edicions:Pacs (1999), Noticiari d'una casa noble ..., pp. 51, 56-57, 66 i 75
Veny - Massip (2013), Scripta mallorquina, vol. 1, p. 224 - fragmentària - La núm. 6 (a partir de Pacs 1999)
Bibliografia:Pascual Arrom (1876), "Apuntaciones curiosas de una ...", pp. 40 (núm. 1) i 43 (núm. 5)

Observacions

Transmeses pel llibre de comptes familiar del noble mallorquí Perellós de Pacs (Perellós de Pacs, Llibre de notes i rebuts, elaborat c. 1539-1576). No estan datades, però els assentaments circumdants ofereixen alguns indicis cronològics de la seva còpia, si bé cal tenir present que al llibre no sempre se segueix l'ordre cronològic.

La primera (1) és per elaborar un condiment alimentari, i està copiada tot seguit d'un assentament de 1556 relatiu a un censal i abans de la cancel·lació d'un deute a Jerònima, muller del doctor en medicina Bartomeu Domènech, com a hereva de l'apotecari de Mallorca Mateu Planes, difunt, feta l'any 1553. La segona (2) és per tapar les esquerdes de les gerres o alfàbies i així deixin de vessar. La tercera (3) és de falconeria, obtinguda d'un "caçador", potser un militar afeccionat als falcons que li havia venut un falcó tunisenc i que anava en l'armada de "don Bernaldino", molt probablement Bernardino de Mendoza. La quarta (4) és de menescalia, i inclou tres variants. Les receptes 2-4 estan copiades entre un assentament per compra d'ordi de 1552 i una notícia que consigna que Perellós de Pacs va caçar un gran cérvol al bosc del castell de Bellver l'any 1554. La cinquena (5) és per aturar les hemorràgies menstruals, bevent suc d'excrements d'ases que mengin ordi. Aquesta darrera està copiada entre uns pagaments a un criat francès el 1566 i a un mestre l'any 1556. La sisena (6) és un consell de menescalia escrit en estil indirecte atribuït al menescal de Manacor, del qual no indica el nom, i està copiat entre assentaments sobre el pagament d'un mosso de 1549 i sobre el nomenament d'un sotscastellà del castell de Bellver de 1551.