Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op5852 (28 / setembre / 2022)

Anònim. Epistula de taxone (versió β)

Publicació de la fitxa: 2020-07-15
Darrera modificació: 2020-07-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Epistula de taxone (versió β)
Altres títols:De taxone
Llengua:Llatí
Forma:prosa
Gènere:Compendi de màgia natural
Matèries:Màgia - Màgia natural
Medicina - Farmacologia

Contingut

Íncipit

Íncipit text:«Rex egyptiorum Octaviano Augusto salutem. Plurimis exemplis expertus sum victoriam tuam et prudentiam. His tamen arbitror numquam incidisse manus tuas...»
Font:Ferraces 2017

Èxplicit

Èxplicit del text:«... remota maxime ab igne totum erit non erit periculum exercitibus tuis prodest adversus pestilentiam quam barbatis inferent».
Font:Ferraces 2017

Altres persones relacionades

Autor pretès:Hiparc (fl. s. I aC)
Destinatari:August (63 aC – 14)

Sinopsi

Sinopsi:Opuscle de magia natural sobre la utilitat de les parts i les substàncies del cos del teixó com a amulet protector (seguim Ferraces 2017). En algun cas, les indicacions inclouen la recitació d'una fórmula màgica pagana. Té la forma d'una epístola tramesa per un suposat rei dels egipcis a Octavi August, en la qual li n'aconsella l'ús a l'exèrcit.

Transmissió

Manuscrits:Barcelona - BC - Manuscrits - 864 - ff. 94ra-94va

Bibliografia

Edicions:Pitra (1884), Analecta Sacra spicilegio ..., pp. 641-642 - Transcripció del ms. Cava de' Tirreni, Biblioteca della Badia, 3 (s. XI), amb molts errors
Howald - Sigerist (1927), Antonii Musae de herba vettonica ..., pp. 229-232 (col. b)
Ferraces Rodríguez (2017), "Textual contamination and ...", pp. 1010-1012 - fragmentària - En una taula comparativa, a partir dels mss. Cava de' Tirreni, Biblioteca della Badia, 3 (s. XI), i BL Add. 8928 (s. X).
Bibliografia:Ferraces Rodriguez (2009), "Dos retractaciones inéditas del ..."
Ferraces Rodríguez (2009), "Remedia Bodleiana de taxone ..."
Ferraces Rodríguez (2017), "Textual contamination and ..."

Text digital

Text complet:CML Online (ed. Howald & Sigerist 1927)

Observacions

L'opuscle original es relaciona amb creences i ritus màgics de caire popular. En general, el contingut original té una orientació protectora contra maleficis (inclosos els fets a través de tauletes o defixiones), més que no pas mèdica. Se'n coneixen dues versions (α i β) i també textos contaminats d'una i altra. La versió β manté les fórmules màgiques paganes i l'únic ús estrictament mèdic (de fet, veterinari) és el de la sang del teixó, mentre que en els altres casos la finalitat és protectora contra eventuals adversitats, tant naturals i relacionades amb la salut com conseqüència de l'activitat malèfica d'un enemic. La versió α no té les fórmules màgiques paganes, que o bé han estat suprimides (com en l'ús del cervell, ara indicat amb una recepta racional) o bé substituïdes per fórmules i oracions cristianes. D'altra banda, en la versió contaminada editada per Ferraces 2017 s'ha suprimit completament l'element màgic i s'hi ha introduït una orientació mèdica generalitzada, donant-li la forma de receptes racionals de zooteràpia. Durant el Renaixement se n'imprimí una versió abreujada atribuïda a Constantí l'Africà (1017 – a. 1098/1099).

S'ha transmès en el si d'un corpus de fitozooteràpia fixat a l'Antiguitat tardana (ed. Howald & Sigerist 1927) que inclou principalment l'Herbarium del Pseudo-Apuleu, el De herba vettonica atribuït a Antoni Musa i el Liber medicinae ex animalibus de Sext Plàcid.