Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op63 (19 / juny / 2021)

Ricard l'Anglès (fl. s. XII-2). Anatomia [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Ricard l'Anglès (fl. s. XII-2). Anatomia [Llatí]

Publicació de la fitxa: 2015-08-22
Darrera modificació: 2015-08-22
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Ricard l'Anglès (fl. s. XII-2)
Títol regularitzat:Anatomia
Altres títols:Anatomia de Galè
Notomia de Galièn
Notomia
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - ante 1384
Notes sobre la datació:Atestacions documentals des de 1384 (Manresa).
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Tractat d'anatomia
Matèries:Medicina - Cirurgia i anatomia

Contingut

Íncipit

Rúbrica inicial:«La nothomia de Galièn. Primerament, de la primera part del cors» (Classense 215)
«Aquest libre ha nom Notomia, lo qual féu Galienus» (1449)
Íncipit text:«Diu Galièn en .I. libra qui ha nom Tegni: 'qui volrà ésser conaxador dels menbres de tot lo cors humanal guart en astudi tota la obra de la anothomia'. E sàpies primerament què és anothomia, d'on és dita, ni en quantes maneres es departex an[a]thomia...» (Classense 215).

Èxplicit

Èxplicit del text:«... e los pèls e los cabells se fan de fum de les .IIII. humós e per tal no han nodriment d'umiditat de aquells. — En lo cors humanal ha .CCXLVIII. ossos. En lo cors humanal ha sinchcents e .XXVIII. brahons. En lo cors humanal ha .XXXIX. parels de nirvis e .I. inpar. E són axí ordonats: que .VII. parels n'ixen del cervel e .XXXII. parels n'ixen de la nucha e aquell inpar» (Classense 215).
Colofó:«Finito libro. Sit laus gloria Christo. Amen. Qui scripsit scribat semper cum Domino vivat. Qui scripsit isto libro vivat in paradiso. Anthonio vocatur qui scripsit benedicatur» (Classense 215).

Altres persones relacionades

Posseïdor:Salamó, Berenguer (fl. 1354 – 1384)
Moliner, Francesc (m. 1399)
Vinyamata, Francesc de (m. 1449)
Autor apòcrif:Galè, Claudi (129 – c. 217)

Sinopsi

Públic/intenció:Metges pràctics
Profans

Transmissió

Manuscrits:Ravenna - Classense - 215 - A - ff. 1r-13v
Atestacions documentals:
  1. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 302, 10-VII-1384 – 10 juliol 1384 – ítem 1
  2. València - ARV - Registres notarials – reg. 2643 – 24 març 1399 – ítem 3
  3. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 113/106 – 8 agost 1449 – ítem 62

Bibliografia

Bibliografia:Torras i Cortina (2004), L'escriptura i el llibre a la ..., doc. 162, núm. 1 (inc. «Anichonia en .I. art de Galiè», Manresa, 1384)
Mandingorra Llavata (1989), Leer en la Valencia del ..., doc. 94, núm. 3 ("appellat Notomia de Galièn", València, 1399)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 246, núm. 62, i doc. 247, núm. 63 (rúbr. «Aquest libre ha nom Notomia, lo qual féu Galienus», Barcelona, 1449)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 138-139 i 422
Corradini Bozzi (2001), "Per l’edizione del corpus delle ..."
Corradini Bozzi (2002), "Il ms. 215 della Biblioteca ..."
Corradini (2012), "La letteratura medica medievale ...", pp. 151, 158, 163 i 166-167

Observacions

La traducció catalana correspon a la redacció coneguda com Anatomia Ricardi salernitani (Corradini 2012: 163-167, on les compara a les traduccions occitana i francesa, que corresponen a la redacció coneguda com Anatomia magistri Nicolai phisici, però no té en compte els mss. francesos indicats al diccionari de Wickersheimer i al suplement de Jacquart; a partir d'una anàlisi lexicogràfica, veu traces del 'nou Galè' a la redacció representada per la traducció catalana).

A Cifuentes 2006, text redactat l'any 2001 sense conèixer encara el ms. Classense 215, es recullen indiferenciadament atestacions documentals a la traducció catalana d'aquesta obra i a una possible traducció de l'Anatomia vivorum pseudogalènica.

Vegeu també:
* Galè (pseudo), Ricard de Wendover, Anatomia vivorum
* Galè (pseudo), Llibre d'anatomia dels ulls, Traductor: Anònim