Albert Lizandra Prieto

Universitat de Barcelona
Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica
Doctorand

 

Doctorat

En curs (Universitat de Barcelona, Estudis lingüístics, literaris i culturals)
Direcció: Meritxell Blasco Orellana (UB)

 

Línies de recerca

  • Enciclopedisme hebreu medieval (filosofia natural)
  • Vocabulari tècnic hebreu i aljamiat