Ester Borsato

Ester Borsato

Università di Siena / Universitat de Barcelona
Dipartimento Filologia e critica delle letterature antiche e moderne / Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Secció de Literatura Catalana
Doctoranda

 

Doctorat

En curs (Università di Siena i Universitat de Barcelona, Filologia Italiana)
Direcció: Pär Larson i Lluís Cifuentes

 

Línies de recerca

  • Textos venecians medievals sobre construcció naval i navegació
  • Vocabulari nàutic venecià medieval