Michael R. McVaugh

University of North Carolina
William Smith Wells Professor of History (emèrit des de 2007)

 

Doctorat

Doctor per la Princeton University (History of Science), 1965

 

Línies de recerca

  • Aprenentatge de la medicina, en particular la universitària (ss. XIII-XIV)
  • Arnau de Vilanova
  • El pensament mèdic a Montpeller
  • Traduccions mèdiques de l'àrab i de l'hebreu al llatí
  • Exercici de la medicina i medicalització a l'Europa baixmedieval