Dossier monogràfic 'Medieval Medicine in Medieval Society'

Image
Medieval Medicine in Medieval Society

En el darrer número de la revista “Medicina nei secoli” s’ha publicat un dossier monogràfic sobre “Medieval Medicine in Medieval Society”, dirigit pel professor de la Universitat de Bolonya Tommaso Duranti. El títol reivindica deliberadament l’estudi de la medicina medieval en el context de la societat medieval, des de la història cultural, en sentit ampli. És a dir, entenent els fets i els processos històrics com aquest a partir d’un coneixement profund de la societat i la cultura de l’època que els va produir, i no a partir d’interessos, prejudicis o ideologies del nostre temps, com sovint encara es fa, fins i tot de manera inconscient.

Des d’aquest punt de vista, la medicina medieval no és obscura, imperfecta, endarrerida o naïf, no és allò fosc que hi ha entre dos períodes gloriosos, i tampoc és un catàleg d’autoritats i de fets reivindicables que menen en línia recta fins a la biomedicina actual. És la resposta d’una societat concreta, que no era ni obscura ni imperfecta ni endarrerida ni naïf, al problema de la salut i la malaltia; una resposta que no va ser única, unidireccional o simple, que no encaixa amb la idea tendenciosa, manipulada i manipulable, de progrés.

Les contribucions publicades en aquest dossier donen una idea, naturalment parcial, de les tendències actuals en la història de la medicina medieval entesa des d’aquest punt de vista. Els autors són especialistes de diversos àmbits de les humanitats (dels estudis històrics i culturals, dels textos i el lèxic antics, de la filosofia, etc.); uns estudis humanístics i una diversitat que escau a la voluntat de comprendre aquella complexitat, i que avui és norma en els estudis d’història de la medicina medieval.

Contingut:

  • Chiara Crisciani / Medicine and religiosity: exchanges and interactions
  • Guy Geltner / Public health in preindustrial Europe: urban and rural practices
  • Tommaso Duranti / Healers: lexicon, functions and roles of medieval ‘medici’
  • Francesco Bianchi / Healthcare and medicine in medieval Western hospitals /
  • Marilyn Nicoud / The Western medieval medical literature, its books and readership: a complex reality
  • Lluís Cifuentes i Comamala / Vernacular surgery in the medieval and early modern Latin West: works, individuals, and research methodologies
  • Alessandra Foscati / Miracle tales as privileged sources for a historical investigation of the diseases in the Middle Ages: canonization processes and ‘libri miraculorum’
  • Francesca Roversi Monaco / "A closeness to God, to nature, and to community”: medical medievalism in contemporary society

Marilyn Nicoud i Lluís Cifuentes són membres del grup Sciència.cat.

El dossier es publica en accés lliure, a l’adreça https://rosa.uniroma1.it/rosa01/medicina_nei_secoli/issue/view/260