Publicació d’’El receptari de Joan Martina (Sabadell, 1439)’

Image
Guardiola - Cifuentes - Sala (eds.), El receptari de Joan Martina

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya ha publicat el llibre El receptari de Joan Martina (Sabadell, 1439): estudis i edició facsímil, a cura d’Elena Guardiola, Lluís Cifuentes i Joan Sala, en ocasió del XXII Congrés internacional d’Història de la Medicna Catalana (Sabadell, 10-11 de novembre de 2023).

El receptari mèdic és un antic gènere extrauniversitari de gran interès per estudiar les necessitats sanitàries més bàsiques de la població i de quina manera eren cobertes en el període que va des de la creació del sistema mèdic vigent, a finals del segle XIII, fins a la força recent generalització de l'assistència sanitària. S'hi han distingit dues variants, una de “professional” i una altra de “domèstica”. Els de la primera variant eren vademècums pràctics dels metges extrauniversitaris, els més nombrosos i accessibles per a la majoria de la població. Són una finestra excel·lent per conèixer quines eren les necessitats terapèutiques immediates dels seus pacients i com les gestionaven aquests metges. D'altra banda, els de la variant “domèstica” eren guies per a l'autoajuda individual i familiar que permeten saber quines eren les necessitats sanitàries de l'espai domèstic i com s'hi feia front.

El receptari del sabadellenc Joan Martina, de 1439, és un bon exemple d'aquests últims, els de la variant “domèstica”, aparentment modest però important, perquè demostra que la creació i la consolidació del nou sistema mèdic no van ser cosa només de les grans ciutats i de les seves elits socials, intel·lectuals i de govern.

En aquest volum es reimprimeix l'edició crítica d'aquest receptari que va fer Josep Perarnau el 1992 i un estudi del gènere publicat per Lluís Cifuentes en l'any 2016. També inclou un article original en el qual aquest darrer hi analitza i contextualitza el receptari de Martina i l'edició de Perarnau i, finalment, una reproducció facsímil del manuscrit que el conserva, a la Bibliothèque-musée Inguimbertine de Carpentràs.

El volum és a l’abast en accés lliure al web de l’editor.

Pòdcast informatiu de Ràdio Sabadell.

Altres publicacions de l'equip