Claudia Lemme prepara l'edició i l'estudi lingüístic dels receptaris catalans de Ravenna

Image

Claudia Lemme prepara una tesi doctoral sobre els dos receptaris mèdics en català que es conserven a Ravenna. La tesi (“I ricettari del ms. 215 della Biblioteca Classense di Ravenna: edizione, commento linguistico e glossario”), matriculada a la Università degli studi “Gabriele D’Annunzio” de Chieti-Pescara sota la direcció d'Ilaria Zamuner, membre de SCIÈNCIA.CAT, Sergio Lubello (Università di Salerno) i Lluís Cifuentes, també membre de SCIÈNCIA.CAT, se centra en l'edició i l'estudi lingüistic d'aquests dos destacats receptaris. Un i altre pertanyen al tipus "professional", segons la classificació establerta en les publicacions de l'equip, i van ser elaborats per dos cirurgians desconeguts per al seu propi ús.

Els receptaris es conserven al manuscrit 215 de la Biblioteca Classense de Ravenna. Es tracta d'un còdex factici creat, a mitjan segle XV, per un cirurgià valencià no identificat (que provisionalment anomenem Anònim Classense), a partir de quatre unitats preexistents la majoria de les quals contenen anotacions seves. El primer receptari (Receptari de Ravenna I) forma part de la unitat A del manuscrit, que també conté un tractat d'anatomia i un llunari, tot en català (oriental), copiada vers l'any 1426. El segon (Receptari de Ravenna II), constitueix la unitat C i va ser elaborat per l'Anònim a mitjan segle XV. De les atribucions de les receptes i de les llengües en què les va copiar (català meridional, italià central i llatí) es dedueix que l'Anònim es va instal·lar a la zona de les Marques d'Ancona molt probablement arran de la presència a Itàlia d'Alfons de Borja (Calixt III). L'estudi de Claudia Lemme podrà confirmar o matisar aquestes impressions.

Claudia Lemme efectua actualment (febrer-maig de 2018) una estada de recerca amb l'equip SCIÊNCIA.CAT de la Universitat de Barcelona (Centre de Documentació Ramon Llull) sota la supervisió de Lluís Cifuentes. Durant aquesta estada tindrà ocasió de culminar l'edició crítica, avançar en l'estudi lingüístic i comparar aquests receptaris amb els altres receptaris catalans del mateix tipus fent ús de les edicions existents i del fons de reproduccions de manuscrits de SCIÈNCIA.CAT.

Claudia Lemme es va formar en lingüística històrica a la Università degli Studi “La Sapienza” de Roma, on va obtenir la "laurea magistrale" (2016) amb la tesina “Un antidotario antico provenzale del Trecento: saggio d’edizione”, dirigida per Anna Radaelli i Stefano Asperti.