Col·loqui internacional 'La presència catalana a l'espai de trobada de la Mediterrània medieval (Barcelona, 13-16 maig 2009)'

Els dies 13-16 de maig se celebra, a la seu del Palau del Lloctinent de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el col·loqui internacional de l'IEMed "La presència catalana a l'espai de trobada de la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives", que ha estat coorganitzat per un equip de la Universitat de Barcelona i del CSIC (Institució Milà i Fontanals), en el qual han participat membres de SCIÈNCIA.CAT.

L'estudi de l'expansió de la Corona d'Aragó i de la presència catalana a la Mediterrània medieval ha estat i continua essent un tema recurrent de la historiografia. Tanmateix, la visió general encara és, en molts aspectes, tributària d'orientacions i d'estats de la qüestió que no han integrat les noves perspectives d'anàlisi ni les noves aportacions que la recerca més recent ha anat desgranant des de les més diverses disciplines.

La proposta parteix d'una visió de la conca mediterrània com a espai de trobada i d'intercanvi, que deriva en influències positives en tots els àmbits, i de la convicció que, en la llarga durada, la interrelació i el diàleg s'imposen per damunt dels conflictes. Tant a través de noves reflexions i relectures de fonts ja conegudes o de l'aportació de noves fonts com de la difusió de recerques conduïdes des de fora de l'àmbit català i que, fins ara, no havien trobat un canal de difusió adequat, es volen fer convergir els esforços renovadors que s'estan duent a terme des de l'àmbit de la història de la literatura, de la llengua i de la cultura escrita, de la història de l'art i de l'arquitectura, de la història socioeconòmica i cultural, de la història de les religions i de l'arabisme, en un col·loqui transdisciplinari que recontextualitzi la presència activa dels catalans a l'espai inter i multicultural que fou la Mediterrània medieval.