Dossier monogràfic 'Lèxic i edició de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica'

Image

La revista digital Magnificat: Cultura i Literatura Medievals publica en accés obert, al seu volum 4 de l'any 2017, el dossier monogràfic Lèxic i edició de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica, coordinat per Lluís Cifuentes

Les aportacions que integren aquest dossier, efectuades tant per membres de SCIÈNCIA.CAT com per altres investigadors, fan referència a alguns dels problemes, enfocaments i mètodes actuals a l’hora d’estudiar i editar les obres de medicina, ciència i tècnica escrites en o traduïdes a la llengua vulgar durant els períodes medieval i modern. Aquestes obres són fruit del procés de vernacularització del saber esdevingut a l'Occident europeu des del segle XIII, en el qual l’esforç per fixar i difondre el lèxic especialitzat ocupa un lloc privilegiat, i el lèxic tècnic constitueix en si mateix un excel·lent indici de la influència sociocultural que aquell procés va tenir. La universitat medieval va fomentar la creació de recursos lexicogràfics que els traductors van poder emprar i la impremta els va fer encara més presents. L'anàlisi del lèxic pot ser un indici per identificar les eines emprades pels traductors, pot ajudar a datar i localitzar les traduccions i els seus testimonis, i pot descobrir terminologia espúria que s'ha esmunyit als diccionaris històrics a causa d'errors editorials.

Contingut:

Altres aportacions de SCIÈNCIA.CAT sobre lèxic:

► Altres publicacions de l'equip