Els hospitals catalans medievals als VII Abrils de l'Hospital

El  dijous 12 d'abril d'enguany, a la Capella del Carme de Palamós, se celebrarà la setena jornada d’Els Abrils de l’Hospital, sobre "Els hospitals rurals i de vila (edats mitjana i moderna)".

Els Abrils de l'Hospital són un simposi acadèmic anual, celebrat des de l'any 2011, que convoca especialistes en l’estudi dels hospitals de les èpoques medieval i moderna des de una perspectiva interdisciplinària. Actualment, són impulsats per l’IRCVM i pel grup Magna Ars de de la Universitat de Barcelona, i dirigits per Antoni Conejo da Pena (Universitat de Barcelona).

El programa de l'edició d'aquest any, centrat en "els establiments més modestos, bastits a redós d’un camí, en un lloc de pas o en viles de mida mitjana o petita", inclou intervencions sobre els "Hospitals de camí a la Catalunya medieval" (Antoni Conejo), els "Hospitals rurals i de vila al País Valencià (ss. XIV-XV)" (Frederic Aparisi, Universitat de Lleida, membre de SCIÈNCIA.CAT) i "Los orígenes de la sanidad en Aragón: el renacimiento hospitalario (ss. XV-XVI)" (Raúl Villagrasa, Universidad de Zaragoza), entre d'altres.