Fundació del Centre Internacional d'Estudis Arnau de Vilanova

El divendres 7 d'octubre de 2011, en paral·lel a la celebració de la III Trobada internacional d'estudis sobre Arnau de Vilanova, es va inaugurar el Centre Internacional d'Estudis Arnau de Vilanova (CEAV), que reunirà el fons bibliogràfic i documental publicat al voltant del metge i teòleg Arnau de Vilanova (València, 1238/1240-Gènova, 1311), amb la voluntat d'esdevenir el referent i la casa comuna internacionals dels estudis arnaldians. El CEAV, que ha estat fundat i és dirigit per Josep Perarnau i Espelt, pertany a la Facultat de Teologia de Catalunya en règim de copatronatge amb l'Institut d'Estudis Catalans, i té la col·laboració de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona i la seu al mateix edifici del Seminari Conciliar de Barcelona.

És previst que l'equip de recerca sobre Arnau de Vilanova i la seva obra que impulsen Sebastià Giralt i Jaume Mensa a la Universitat Autònoma de Barcelona s'articuli amb el CEAV.

La Facultat de Teologia de Catalunya i l'IEC també sostenen conjuntament la prestigiosa revista Arxiu de Textos Catalans Antics.