III Trobada internacional d'estudis sobre Arnau de Vilanova (Barcelona, 7-9 d'octubre de 2011)

Image
fotoarnau

La III Trobada internacional d'estudis sobre Arnau de Vilanova, patrocinada per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i la Facultat de Teologia de Catalunya, ha reunit alguns dels principals especialistes en la vida i l'obra d'Arnau de Vilanova (València? c. 1240 - Gènova 1311), en la doble faceta de metge i reformador espiritual del personatge.

Josep Perarnau ha estat l'organitzador i el dinamitzador d'aquesta i de les anteriors trobades d'estudis, les contribucions a les quals han estat publicades en diferents números de l'anuari Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA)i en volums monogràfics, i constitueixen referents ineludibles de l'arnaldisme recent. La Primera Trobada (1994) es va dedicar als problemes d'autenticitat i autoria del corpus arnaldià i pseudoarnaldià (ATCA 13 i 14). La Segona Trobada va tenir per tema les obres alquímiques atribuïdes a Arnau de Vilanova (ATCA 23-24). Aquesta Tercera Trobada, que commemorava el 700 aniversari de la mort d'Arnau, s'ha dedicat a la biografia i la bibliografia arnaldiana i pseudoarnaldiana, i els seus resultats es publicaran a l'ATCA 30.

Les contribucions presentades han tractat sobre la configuració d'un futur diplomatari d'Arnau (J. Alanyà), les obres mèdiques llatines (M. McVaugh, P. Gil Sotres, F. Salmón, S. Giralt), les traduccions catalanes (L. Cifuentes) i hebrees (J. Ziegler), les obres teològiques (J. Mensa, C. Reho, B. Scavizzi), les obres alquímiques atribuïdes (A. Calvet), i alguns aspectes biogràfics (J. Perarnau, F. Santi).

En el marc de la Trobada, es va inaugurar el Centre Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova (CEAV), fundat i dirigit per J. Perarnau, amb el patrocini de la Facultat de Teologia de Catalunya i l'IEC, i la col·laboració de la Biblioteca Pública Episcopal. Té la seu a l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, i reunirà la bibliografia i la documentació sobre Arnau de Vilanova, amb la voluntat d'esdevenir el referent i la casa comuna internacionals dels estudis arnaldians.

En aquest sentit, en el marc de la Trobada, s'ha presentat l'elaboració d'una Arnau DB que es vincularà al CEAV. Aquesta base de dades té com a models la Llull DB i l'Eiximenis DB, i s'inicia amb el suport d'un projecte de recerca finançat del MICINN (FFI2011-29117-C02-02, 2012-2014) dirigit per S. Giralt (UAB) i coordinat amb el de SCIÈNCIA.CAT, que li ofereix la plataforma tecnològica creada a l'empara d'anteriors projectes. L'equip de l'Arnau DB està constituït per S. Giralt, J. Mensa, M. McVaugh i F. Santi, i hi col·laboraran J. Alanyà, A. Calvet i B. Scavizzi.

La Trobada, moderada per J. Botam i sintetitzada per J. de Puig, ha inclòs una lliçó inaugural a càrrec de P. Ll. Font i una presentació de les recerques efectuades al panteó reial de Santes Creus (M. Miquel). També es va fer un recordatori de J. A. Paniagua (J. Arrizabalaga), arnaldista recentment traspassat i que se suma a la llista d'altres absències notables com L. García Ballester o E. Feliu, tots ells glossats en aquesta mateixa secció.