La Col·lecció Bernat Metge publica el 'Tractat d'agricultura' de Pal·ladi

Image
sebastian_palladi

La prestigiosa Col·lecció Bernat Metge ha publicat un primer volum de l'Opus agriculturae ('Tractat d’agricultura') de Pal·ladi Rutili Taure Emilià (segle V), una obra agronòmica de referència durant l’Antiguitat tardana i l’Edat Mitjana, tant en llatí com en traducció a les llengües vernacles (entre les quals el català), que va resultar de gran utilitat perquè va ser la primera obra d’aquest tipus que va ordenar les feines que s’havien de fer en qualsevol propietat rústica d’acord amb el calendari.

A més d’una introducció molt completa a propòsit de l’autor, l’obra, la seva pervivència i el text, el volum conté l'edició del text llatí i la traducció al català actual dels dos primers llibres de l'obra. El primer versa sobre qüestions generals, des de l’emplaçament de la propietat i els tipus de sòls, fins a la construcció de les diferents estances d’una propietat rústica o les eines del camp. El segon llibre, en canvi, ja presenta les feines del camp ordenades segons el calendari: en aquest cas, les del mes de gener.

El curador del volum, Raimon Sebastian, és membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT. La seva tesi doctoral (Universitat de Barcelona, 2014) analitza i edita parcialment la traducció catalana de Ferrer Saiol d'aquesta obra (1385). Actualment, treballa en l'edició completa d'aquesta traducció catalana.

► Altres publicacions de l'equip