L'arxiu de recerca d'Antoni Cardoner s'incorporarà a MedCat

Image
cardoner danon

Antoni Cardoner i Planas (Barcelona, 1902-1984) va ser una de les figures cabdals de l’estudi de la història de la medicina i de la salut a l’àmbit catalanoaragonès medieval. El seu llegat, no suficientment valorat, se situa en la transició entre l’interès erudit que els metges sempre han tingut pel passat de la seva professió, però suplementari i, per tant, sense poder ser mai sistemàtic, i una recerca sobre el tema planificada de manera intensiva i molt més aprofundida, pròpia de les metodologies actuals. Pertanyia a una de les generacions que la sublevació militar i civil de 1936 va estroncar en tants sentits, i la seva recerca es va haver de basar en les grans aportacions anteriors (Lluís Comenge i, sobretot, Josep Maria Roca), en la nombrosa bibliografia dispersa llavors existent, que va despullar a consciència de tot de dades que havien passat desapercebudes, i, en menor mesura, en la recerca als arxius històrics, en la qual va comptar, tanmateix, amb la col·laboració d’una activa xarxa d’amistats. La seva va ser una recerca vocacional, amb un altíssim grau de voluntarisme, i menada amb uns mitjans infinitament més precaris que els que tenim actualment. El resultat va ser un extens currículum de publicacions especialitzades, culminat per la que va ser la primera gran síntesi, feta amb criteri modern i rigorosament documentada, de la història de la medicina a l’espai catalanoaragonès, apareguda l’any 1973 (la primera i l’única existent durant molts anys).

Cardoner va llegar, abans de morir, el seu arxiu de recerca a Josep Danon, una altra figura destacada de la historiografia de la medicina a la Catalunya del segle XX, i impulsor i responsable, durant molts anys, de la important biblioteca especialitzada en el tema creada per la Fundació Uriach. Danon ha conservat durant tot aquest temps el vell (i bell) arxivador de Cardoner (la que va ser la seva “base de dades”, amb una enorme quantitat de fitxes), alguns treballs inèdits que la parca no va permetre acabar i altres papers. Assabentat de la posada en marxa de MedCat, una eina pensada per sumar, posar a l’abast i vigoritzar la recerca feta pels investigadors anteriors i actuals, ha tingut la generositat de cedir aquests materials perquè hi siguin incorporats. A tal efecte, es procedirà tot seguit a fer-ne una reproducció digital per facilitar la feina d’extracció de dades i, un cop disponible, és la intenció que ingressi a la Biblioteca de Catalunya, on es conserven i es poden consultar molts altres fons personals d’altres figures insignes de la història cultural del país.

A banda de l’arxiu de recerca de Cardoner, MedCat digitalitza i incorporarà els materials de Luis García Ballester i Michael McVaugh —els més destacats especialistes en l’estudi de la medicina medieval a l’àmbit catalanoaragonès posteriors a Cardoner—, conservats en unes 40 llibretes manuscrites que contenen una elevadíssima quantitat de regestos i transcripcions de documents del segle XIV localitzats en un gran nombre d’arxius històrics de tot el territori. A més, altres investigadors han expressat la seva voluntat de sumar els seus materials a MedCat i es farà realitat progressivament.

Foto: Moment de la cessió a MedCat de l’arxiu de recerca d’Antoni Cardoner (17/12/2020), amb Josep Danon, Jon Arrizabalaga (IMF-CSIC) i Lluís Cifuentes (UB). També hi ha volgut aparèixer en Trump, però d’esquena.