Luis García Ballester (València, 1936 - Puente Arce, 2000)

Image

Avui, 10 d'octubre de 2010, es compleix el desè aniversari de la mort de Luis García Ballester. Pertanyent a una generació irrepetible de grans historiadors de la ciència de volada internacional, les sòlides aportacions que va fer al coneixement de les obres de Galè i d'Arnau de Vilanova, o de la configuració de la pràctica de la medicina als països catalans i a la resta de l'àmbit ibèric durant l'Edat Mitjana, per citar només els principals temes de la seva recerca, han estat fonamentals i continuen sent referència obligada per a tots els especialistes.

Paral·lelament, des del context que proporcionava l'estudi i edició de l'obra d'Arnau, concretats a la sèrie Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia (AVOMO), i l'anàlisi de la pràctica mèdica als estats de l'antiga Corona d'Aragó, va estimular el desempolsament, contextualització i edició del patrimoni científic i tècnic medieval conservat en català.

Alguns dels membres de la línia de recerca de SCIÈNCIA.CAT van formar-se amb ell o es van beneficiar d'alguna manera del seu mestratge, i l'origen mateix d'aquesta línia es troba en els camins que contínuament i generosament obria als seus deixebles.

Pròximament, SCIÈNCIA.CAT inaugurarà un espai dedicat a la seva memòria, en el qual se n'oferiran la bibliografia completa i altres materials.

Recordatoris: Dynamis 21 - Dynamis 22 - ATCA - Estudis Romànics - Medical History - Asclepio 
Reculls d'estudis: Variorum Galen - Variorum Medicine - Granada Artifex
Bibliografia parcial: Dialnet - Regesta Imperii