MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum

Image
Un nou recurs digital per a la història social i cultural de la medicina i de la salut

Acaba de publicar-se un nou recurs digital en accés obert: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat és una base de dades que sistematitza i classifica una enorme quantitat de documents arxivístics sobre l’exercici de la medicina i de totes les altres professions sanitàries (relatives tant als humans com als animals) i sobre les manifestacions culturals de la salut a l’àmbit de l’antiga Corona d’Aragó (Aragó, Catalunya, València i les Illes Balears). El seu marc cronològic és, primordialment, la baixa Edat Mitjana i el Renaixement (segles XIII-XVI), si bé en un futur podria ampliar-se a tota l’època preindustrial. MedCat forma part de les iniciatives del grup de recerca Sciència.cat, actualment finançat per un projecte de l’Agència Estatal de Recerca (Agencia Estatal de Investigación, MICINN), i és un recurs dirigit per Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona) i Carmel Ferragud (Universitat de València).

El corpus documental que MedCat posa a l’abast és fruit de la recerca personal de diverses generacions d’investigadors, que des del segle XIX han treballat tant en aquestes àrees especialitzades com en altres de la història social i cultural dels textos antics. En aquest sentit, MedCat és un recurs pensat per a recuperar, preservar i posar en valor els resultats d’aquell esforç, gràcies a les possibilitats d’aprofitament inaudites que en l’actualitat proporcionen les Humanitats digitals. Contindrà els fons documentals d’Antoni Cardoner, Luis García Ballester i Michael McVaugh, els investigadors que durant el segle XX han marcat més l’estudi d’aquests temes, al fonamentar-lo precisament en la recerca documental, seguint així els camins oberts anteriorment per Josep Rodrigo Pertegàs, Lluís Comenge o Josep Maria Roca. També contindrà els fons dels mateixos directors de MedCat, però té la vocació de ser un recurs obert a la col·laboració de molts altres investigadors que s’hi vulguin sumar, i alguns ja han acordat aportar-hi els seus materials.

Per això, MedCat, ara només en una fase inicial, serà un recurs en construcció permanent que proporcionarà accés a milers de documents, sens dubte una part del patrimoni escrit d’un abast i una importància extraordinaris, sense comparació a l’entorn europeu, que en farà una eina de recerca i de promoció de la recerca molt destacada, tant a l’àmbit nacional com a l’internacional. MedCat s’adreça, en particular, als especialistes en història social i cultural de la medicina i de la salut, però també, en general, a tots els que tinguin interès per aquests temes.

In English - En español - En français - In italiano