Nova edició de la traducció catalana del 'Regimen sanitatis ad regem Aragonum' d'Arnau de Vilanova

Image

La Universitat de Barcelona ha publicat una nova edició crítica de la traducció catalana del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d'Arnau de Vilanova, a càrrec d'Antònia Carré, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT.

Arnau de Vilanova va escriure en llatí aquest regiment de sanitat per al rei d’Aragó Jaume II entre els anys 1305 i 1308. La reina Blanca d'Anjou, esposa de Jaume II, va demanar al cirurgià major del rei, Berenguer Sarriera, que el traduís al català en un moment en què la cort reial era un important centre promotor de traduccions de textos mèdics a la llengua vernacla. L’obra és una peça fonamental en el gènere dels regimina sanitatis –uns manuals higienicopràctics destinats al manteniment de la salut individual o col·lectiva– i va tenir una gran vigència posterior pels consells que s’hi donen per portar una vida sana (dieta, exercici, hores de son, gestió de les emocions, etc.). La traducció catalana es conserva en dos manuscrits i n'hi ha notícia d'un gran nombre d'atestacions documentals.

A banda d'aquesta nova edició de la traducció de Sarriera, el volum també inclou una nova edició de les altres traduccions catalanes conservades d’Arnau de Vilanova, totes dues anònimes: la versió abreujada del regiment de sanitat, que, com demostra l’editora, prové d’un original llatí, i la traducció dels Aphorismi de memoria, estudiada per primera vegada des d’una perspectiva mèdica. El volum, doncs, substitueix la en el seu temps valuosa edició d'aquestes obres elaborada per Miquel Batllori a la col·lecció Els Nostres Clàssics, per a la qual només va poder conèixer un dels dos manuscrits conservats.

Informació a la premsa: El Punt Avui, El Temps.

Altres publicacions de l'equip