Organitzar la medicina i l'assistència sanitària en un nou territori de conquesta

Image

Bromera ha publicat l'estudi de Carmel Ferragud, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, Medicina per a un nou regne. El llibre exposa com, tot i el coneixement que es té de la figura del rei Jaume I el Conqueridor, poques vegades s’ha abordat el seu paper fonamental a l’hora d’instaurar les primeres polítiques sanitàries. La medicina, en ple segle XIII —el segle en el qual, a l'Occident europeu, tornava a eclosionar una societat urbana desapareguda des de l'Antiguitat—, estava experimentant una transformació cabdal que marcaria el seu esdevenir durant tota la baixa Edat Mitjana. El rei Jaume va instaurar progressivament un model de metge vinculat a la universitat, i, alhora, va afavorir l’establiment d’un bon nombre de practicants de la medicina al nou regne de València, fundat per ell després de conquerir el territori valencià. A més, va crear les primeres institucions dedicades a vetllar per la salut pública de la naixent societat valenciana.

Aquest llibre posa al dia, després de l'anàlisi de nova documentació, el que se sap sobre la construcció del nou sistema mèdic, basat en el model de medicina i de metge universitaris, al nou regne de València, que és el mateix que dir com es construïa una nova societat, amb els nous requeriments que l'època exigia (entre els quals els referents a la cura de la salut), en un territori de conquesta en plena Europa occidental; un territori que, per aquesta raó, no tenia els condicionants que tenien les societats velles del continent. El tema havia estat analitzat abans, amb aportacions valuoses, per Luis García BallesterMichael McVaugh. Carmel Ferragud, deixeble del primer, ha estudiat també la fase següent, la d'institucionalització d'aquest nou sistema mèdic que, amb les modificacions de cada època, és el que encara avui és vigent a la nostra societat urbana.

► Altres publicacions de l'equip