Publicació de 'Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500)'

Image
translatar

S'han publicat els resultats del Primer col·loqui internacional del Grup Narpan «Cultura i literatura a la baixa edat mitjana» (Barcelona, 22 i 23 novembre de 2007), del qual formen part alguns membres de SCIÈNCIA.CAT. El volum, que porta el títol de Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ha estat editat a cura d'Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré, i publicat per l'Obrador Edèndum i la Universitat Rovira i Virgili (Santa Coloma de Queralt, 2010 ISBN 978-84-936609-7-0).

Les diferents contribucions del volum analitzen les característiques i les condicions de la transmissió manuscrita de les obres medievals. S'hi tracta de la còpia material dels textos,  de la traducció de continguts d'una llengua a una altra i també de la difusió de coneixements en sentit ampli, objectius que s'emmarquen en els cinc blocs temàtics que inclouen un total de setze treballs: «El taller de còpia», «La traducció i la glossa», «El saber i la llengua vernacla», «La transmissió del text poètic» i «La cort, centre de transmissió». El contingut toca un ventall d'obres del patrimoni cultural català —de Ramon Llull i Jaume I als cançoners de poesia del segle XV, passant també pels textos cientificotècnics—, i incideix de ple en el context europeu d'aquesta literatura, com es pot veure a les contribucions relatives a textos occitans, francesos i italians.

Interessen especialment el nostre àmbit temàtic els articles "Els manuscrits lul·lians de primera generació als inicis de la scripta librària catalana" (L. Badia, J. Santanach i A. Soler), "Estratègies de transició: pobres i versos en la transmissió extraacadèmica del saber a l'Europa llatina tardomedieval" (L. Cifuentes), i "Un nuovo testimone della Chirurgia di Ruggero Frugardo in lingua occitanica (Siviglia, Biblioteca Capitular y Colombina, 5-5-20)" (I. Zamuner).

Pàgines de l'Obrador Edèndum i de les Publicacions de la Univ. Rovira i Virgili.
Errata Corrige de Translatar i transferir (maig 2010).

► Altres publicacions de l'equip