Publicació d''Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives'

Image
catalans viella ombra

En aquest volum publicat per Viella es recull la majoria de les intervencions aportades al col·loqui La prèsència catalana  a l'espai de trobada de la Mediterrània medieval (Barcelona, 13-16 de maig de 2009), organitzat per l'IEMed i amb la coordinació científica de Lluís Cifuentes, Roser Salicrú i Mercè Viladrich, que són també els responsables de l'edició, auspiciada per l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona.

Els vint-i-cinc articles del llibre estan signats per investigadors de diversos països, triats des d'una perspectiva volgudament interdisciplinària, que dediquen tota o part de la seva recerca a l'estudi de la presència dels catalans a l'àmbit mediterrani medieval. Aquests treballs reprenen un tema sobre el qual hi ha una certa bibliografia amb la voluntat d'ampliar-ne i actualitzar-ne les fonts considerades i les perspectives de la recerca. En un ventall de temes naturalment ampli, interessen en particular la recerca de SCIÈNCIA.CAT els articles sobre els elements autòctons en els tractats d'agricultura en català (Thomas M. Capuano), el corpus digital de SCIÈNCIA.CAT (Lluís Cifuentes), la cartografia medieval en català (Ramon J. Pujades), el text del viatge a Terra Santa de 1323 (Xavier Renedo) i les interrelacions entre menescals sarraïns i cristians a la València medieval (Carmel Ferragud).

► Altres publicacions de l'equip