Publicació d''Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500'

Image

Les Publicacions de l'Abadia de Montserrat han editat el volum que aplega la majoria de les contribucions presentades a la Jornada d'estudi dels grups Narpan i Sciència.cat sobre Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó, 1250-1500 (Barcelona, 24 d'octubre de 2014). El volum ha estat curat per Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí i Josep Pujol.

Els vuit treballs que l'integren comparteixen una mateixa orientació metodològica: l’estudi de la materialitat dels manuscrits i dels seus contextos de producció, circulació i recepció com a eina per al progrés del coneixement del passat cultural. De les aportacions de tema literari, tres enriqueixen el coneixement de la tradició lírica occitanocatalana, una altra aborda la porositat entre la lírica i la narrativa en el terreny dels escrits de tema sentimental, i dues més aprofundeixen en la recepció de Dante i de Petrarca. Les dues contribucions de tema cientificotècnic aborden respectivament els textos medievals de tema cosmètic, obstètric i ginecològic que porten com a emblema el nom de la metgessa Trota o Tròtula (Montserrat Cabré), i la sistematització del gènere «receptari mèdic», que és un sector totalment desatès abans de la present contribució (Lluís Cifuentes). Completa el quadre un estudi sobre el naixement de la diagramàtica lul·liana a través de les figures del Llibre de contemplació en Déu del manuscrit de la Biblioteca Ambrosiana de Milà.

Sumari i resums en anglès.

► Altres publicacions de l'equip