Publicació d'un inventari del lèxic mèdic i farmacològic de la documentació navarresa dels segles XIV i XV

Image
lexico_medico

Pamiela ha publicat un inventari raonat del lèxic mèdic i farmacològic en llatí i en diverses llengües vulgars (navarrès, català, castellà i occità) present a la documentació de l'antic regne de Navarra dels segles XIV i XV, a càrrec de Fernando Serrano Laráyoz, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT.

És una contribució de primer ordre per a l'estudi del lèxic tècnic de les diverses llengües romàniques ibèriques, entre les quals el català, però sobretot per al romànic navvarrès, un àmbit encara poc treballat pels especialistes. La voluntat d'aquesta aportació és fornir materials per als estudis lexicogràfics però també per a la reconstrucció de la història de les llengües, la història de la ciència, les mentalitats, els usos i els costums a l'àrea objecte d'estudi.

Presentació, model de fitxa i exemples.

► Altres publicacions de l'equip