Un nou diccionari de la terminologia vegetal en castellà antic

Image
capuano dh

El Hispanic Seminary of Medieval Studies de Nova York ha publicat el Diccionario herbario de textos antiguos y premodernos (Dh), compilat per Thomas M. Capuano, professor emèrit de llengües estrangeres de la Truman State University (Kirksville, Missouri, EUA) i membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, que recull la terminologia vegetal en el castellà medieval i de l'època moderna.

Tom Capuano és autor de diverses publicacions sobre la traducció castellana de l'Opus agriculturae de Pal·ladi, elaborada a partir de la catalana de Ferrer Saiol, que va editar, i sobre altres obres d'agricultura en català i en castellà. En aquest diccionari, en procés d'elaboració des de 1989 —en paral·lel, per tant, a la recerca de l'autor sobre els textos d'agricultura—, s'ha efectuat un buidatge sistemàtic d'un gran nombre de fonts castellanes o traduïdes al castellà dels segles XIII a XVIII d'àmbit agrícola, mèdic, farmacològic, historiconatural, enciclopèdic o literari (l'índex de fonts té 65 ítems), majoritàriament inèdites, que testimonien l'ús de la terminologia sobre els vegetals en la llengua vulgar. 

L'obra és un complement imprescindible del Diccionario español de textos médicos antiguos (DETEMA), publicat sota la direcció de María Teresa Herrera l'any 1996, el format del qual adopta.

Thomas M. Capuano, Diccionario herbario de textos antiguos y premodernos, Nova York, Hispanic Seminary of Medieval Studies (Spanish Series, 161), 2017, xxxii + 495 pp.

► Altres publicacions de l'equip