Claudia Lemme ha defensat la seva tesi doctoral sobre el receptari mèdic multilingüe de Ravenna

Image

Ahir, 7 de maig de 2021, l’ara ja Doctora Claudia Lemme, membre de SCIÈNCIA.CAT, ha defensat la seva tesi doctoral titulada Il ricettario del ms. 215 della Biblioteca Classense di Ravenna (ff. 93r-156v): edizione, commento linguistico e glossario, en el marc del programa de doctorat “Lingue, letterature e culture in contatto” de la Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” de Chieti-Pescara.

La tesi doctoral ha estat codirigida per Ilaria Zamuner (Univ. Chieti-Pescara), Lluís Cifuentes (UB) i Sergio Lubello (Univ. Salerno), els dos primers membres de SCIENCIA.CAT, en el qual s’inscriu també el treball de Claudia Lemme.

Des de la Filologia Romànica, s’hi analitza un dels manuscrits mèdics catalans medievals més interessants, indicat al títol: un manuscrit factici elaborat a l’últim quart del segle XV per un anònim, que s’ha convingut a anomenar Anònim Classense. Aquest anònim era un metge extrauniversitari (un barber-cirurgià o cirurgià) de procedència catalana occidental que emigrà al centre-nord de la península Itàlica, possiblement aprofitant el pontificat dels Borja. Allí interaccionà amb altres col·legues de la regió, dels quals obtingué receptes i altres textos útils, confeccionà un receptari o vademècum personal (Receptari de Ravenna II), i reuní en un volum el seu quadern de notes i altres fragments de manuscrits anteriors amb obres de medicina, en català i en llatí.

Claudia Lemme analitza aquest conjunt, extremament complex, i se centra en l’anàlisi lingüística del receptari de l’Anònim Classense, en el qual predomina el català, però hi ha força textos en una varietat italoromànica i algun en llatí i en castellà. Proporciona una edició crítica d’aquest text i un glossari terminològic selectiu.

La tesi de Claudia Lemme és la primera que fa una anàlisi filològica d’un receptari mèdic català, en particular després de l’estudi del gènere efectuat per un dels seus directors i de l’edició d’uns receptaris itàlics publicada per la primera directora.

Felicitem la nova doctora, que merescudament ha estat distingida “con lode” (cum laude) per unanimitat. I n’esperem la pròxima publicació de la tesi i nous camins de recerca, que SCIÈNCIA.CAT patrocinarà i acollirà sens dubte.

» Facebook