L'editorial Viella ha publicat Il tesoro di un povero: il Memoriale di Francesco Bentaccordi, fiorentino in Provenza (1400 ca), en una edició dirigida per Francesca Brambilla i Jérôme Hayez (Roma, 2016).

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, convoca la XIV Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, que acull bianualment els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs de tots els historiadors de la ciència i de la tècnica que hi vulguin participar.

La prestigiosa Col·lecció Bernat Metge ha publicat un primer volum de l'Opus agriculturae ('Tractat d’agricultura') de Pal·ladi Rutili Taure Emilià (segle V), una obra agronòmica de referència durant l’Antiguitat tardana i l’Edat Mitjana, tant en llatí com en traducció a les llengües vernacles (entre les quals el català), que va resultar de gran utilitat perquè va ser la primera obra d’aquest t

El Llibre d'amor de dones fou editat per Carmen Caballero Navas l'any 2004 (Londres-Nova York, Kegan Paul, una marca de Routledge) i aquesta edició, exhaurida des de feia temps, ha tornat a ser impresa, ara en rústica, aquest any 2016.

En aquest volum publicat per Viella es recull la majoria de les intervencions aportades al col·loqui La prèsència catalana  a l'espai de trobada de la Mediterrània medieval (Barcelona, 13-16 de maig de 2009), organitzat per l'IEMed i amb la coordinació científica de

Natascia Tonelli, especialista en història de la literatura italiana medieval de la Università di Siena, ha publicat un extens estudi (Fisiologia della passione: poesia d'amore e medicina da Cavalcanti a Boccaccio, Florència, SISMEL, 2015) sobre la interrelació entre medicina i literatura a la Itàlia dels segles XIII i XIV, focalitzat en l'ús que els autors literaris, en particular de poesia, van fer

Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona) ha editat el text hebreu del ms. Sant Petersburg, BN de Rússia, Firkovitch Heb-I, 338 (s. XIV), un ampli receptari mèdic (Sefer refu'ot), de prop de 400 receptes, per a ús d'un metge jueu català. L'edició s'acompanya d'una traducció anotada al castellà, d'un estudi del ms. i de diversos índexs i glossaris.