La revista Afers publica, al seu número 82 (2015), un dossier monogràfic sobre Ciència i medicina a la València foral, coordinat per Carmel Ferragud i Marialuz López Terrada.

Pamiela ha publicat un inventari raonat del lèxic mèdic i farmacològic en llatí i en diverses llengües vulgars (navarrès, català, castellà i occità) present a la documentació de l'antic regne de Navarra dels segles XIV i XV, a càrrec de Fernando Serrano Laráyoz, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT.

La nova Història de la literatura catalana, coordinada per Àlex Broch, que publica Enciclopèdia Catalana, l'Editorial Barcino i l'Ajuntament de Barcelona, constitueix un monumental esforç d'actualització d'un manual generalista, ben necessari en totes les cultures, que, per al cas català, des de l'elaborat per Martí de Riquer i Antoni Comas per a la part antiga (1964-1972), feia molt que havia d'incorporar els avenços que s'han produït en la recerca.

El 29 de juliol del 2014 es posa a la xarxa el Corpus ReMediA: Repertorio di Medicina Antica, un corpus de textos de medicina (en particular, tractats de medicina i de cirurgia i receptaris mèdics) produïts en les diverses llengües romàniques. El corpus, interrogable amb el programa GattoWeb, és lematitzat i, en el cas de les traduccions, el textos s'acompanyen de la reproducció de l'original (si n'existeix una edició).

L'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), principal arxiu històric notarial del país, posa en xarxa Aurora, l'arxiu digital que permet l'accés lliure als seus fons. La digitalització dels importantíssims fons d'aquesta institució, que conserva llibres notarials datats del segle XIII ençà, és una aportació de gran rellevància per a l'agilització de la recerca i per a la conservació dels documents.

L'Editorial Barcino, a la seva col·lecció Els Nostres Clàssics, ha publicat una nova edició crítica de l'Espill, l'extensa narració en vers que el metge valencià Jaume Roig va escriure al voltant de 1460. L'edició és a cura d'Antònia Carré, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, que ha dedicat molts anys de la seva recerca a l'estudi i la divulgació d'aquesta obra, sovint incompresa per la seva radical misogínia. 

La revista Études Roussillonnaises publica, al seu volum 26 (2013-2014), un dossier monogràfic sobre el saber a l'espai rural català i occità durant els segles XII a XVIII, coordinat per Catherine Verna i Pere Benito.

El desembre de 2013 el projecte germà Arnau DB ha publicat un molt necessari web informatiu sobre Arnau de Vilanova i la seva obra, a cura de Sebastià Giralt i Jaume Mensa (UAB).

La col·lecció Biblioteca Sanchis Guarner, coeditada per l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, publica el Llibre de caça, el més extens i important dels tractats de falconeria medievals que es conserven escrits en català.